Strona głównaKontaktBIPKlauzula RODO
 
Aktualności
Archiwum aktualności
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Zamówienia publiczne pow. kwoty 30.000Euro
Zamówienia publiczne poniżej kwoty 30.000Euro
Archiwum zamówień publicznych pow. kwoty 30.000Euro
Szkoda Komunikacyjna
Zajęcie pasa drogowego
Zarządzanie ruchem
Przejazdy nienormatywne
Kontakt
Statut
Regulamin organizacyjny
Nabór kandydatów
Ogłoszenia
Projekty unijne
Sieć dróg powiatowych
Mapy
Przystanki komunikacyjne
Wykazy mostów
Mapy
 
Archiwum Zamówień publiczne powyżej kwoty 30.000Euro
Przebudowa Alei Dębowej w Stargardzie na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Sikorskiego

Powiat Stargardzki,
ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard
w imieniu którego działa: 
Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Bydgoska 13/15, 73-110 Stargard


ogłasza przetarg nieograniczony na:


Przebudowa Alei Dębowej w Stargardzie na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Sikorskiego

 • Ogłoszenie
 • SIWZ
 • Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy
 • załącznik nr 8 do SIWZ - przedmiar robót
 • załącznik nr 9 do SIWZ - kosztorys ofertowy
 • specyfikacja techniczna
 • plan BIOZ
 • WT 1_2014
 • WT 2 część I_2014
 • WT 2 część II_2016
 • WT 4
 • Dokumentacja geotechniczna
 • Branża drogowa
 
 • Branża sanitarna
 • Organizacja ruchu - stała

Data wprowadzenia: 29.03.2017
Wytworzył: Małgorzata Wasylik
Wprowadził: Robert Knop


 • zawiadomienie - informacje po otwarciu ofert
Data wprowadzenia: 19.04.2017
Wytworzył: Małgorzata Wasylik
Wprowadził: Robert Knop


 • Zawiadomienie o wyborze wykonawcy

Data wprowadzenia: 05.05.2017
Wytworzył: Wiesław Bączkowski
Wprowadził: Robert Knop
Zarząd Dróg Powiatowych - 29.03.2017
Copyright © 2013 Zarząd Dróg Powiatowych