Strona głównaKontaktBIPKlauzula RODO
 
Aktualności
Archiwum aktualności
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Zamówienia publiczne pow. kwoty 30.000Euro
Zamówienia publiczne poniżej kwoty 30.000Euro
Archiwum zamówień publicznych pow. kwoty 30.000Euro
Szkoda Komunikacyjna
Zajęcie pasa drogowego
Zarządzanie ruchem
Przejazdy nienormatywne
Kontakt
Statut
Regulamin organizacyjny
Nabór kandydatów
Ogłoszenia
Projekty unijne
Sieć dróg powiatowych
Mapy
Przystanki komunikacyjne
Wykazy mostów
Mapy
 
Szkoda komunikacyjna


 
1. Szkoda komunikacyjna
  • Uprzejmie informujemy, iż wszelkie roszczenia związane z uszkodzeniami pojazdów powstałymi wskutek złej nawierzchni jezdni dróg powiatowych należy zgłaszać na zamieszczonym poniżej formularzu.

  • Zgłoszenie należy przesłać do:
1.    InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group
       Tryb zgłoszenia szkody:
       e-mail: szkody@interrisk.pl
       Call center: 22 212 20 12
    Poczta tradycyjna:
       InterRisk TU S.A.,
       Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa
Oraz do:
2.    Zarząd Dróg Powiatowych
       ul. Bydgoska 13/15, 73-110 Stargard
        e-mail: zdp@zdp.stargard.pl

 
  • druk zgłoszenia
Domniemuje się, że zgłoszenie szkody otrzymane przez Zarząd Dróg Powiatowych zostało przesłane również do InterRisk TU SA.

Postępowanie likwidacyjne zgłoszonej szkody prowadzone będzie przez InterRisk TU SA.

UWAGA: przed zgłoszeniem szkody prosimy o upewnienie się
pod nr tel. 91 577 52 19, czy nastąpiła ona na drodze powiatowej


 
 

 
Copyright © 2013 Zarząd Dróg Powiatowych