Strona głównaKontaktBIPKlauzula RODO
 
Aktualności
Archiwum aktualności
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Zamówienia publiczne pow. kwoty 30.000Euro
Zamówienia publiczne poniżej kwoty 30.000Euro
Archiwum zamówień publicznych pow. kwoty 30.000Euro
Szkoda Komunikacyjna
Zajęcie pasa drogowego
Zarządzanie ruchem
Przejazdy nienormatywne
Kontakt
Statut
Regulamin organizacyjny
Nabór kandydatów
Ogłoszenia
Projekty unijne
Petycje
Sieć dróg powiatowych
Mapy
Przystanki komunikacyjne
Wykazy mostów
Mapy
 
Zajęcie pasa drogowego


 • UCHWAŁA NR XXIX/390/13 Rady Powiatu W Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.   

   
 • UCHWAŁA NR XXIV/336/12 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia  28 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
 
 • UCHWAŁA NR XXX/323/08 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

 
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem

 
 
1. Wykonanie robót w pasie drogowym
 • wniosek o zajęcie pasa drogowego
 
 • oświadczenie do wniosku o zajęcie pasa drogowego
 • zawiadomienie o wprowadzeniu organizacji ruchu
 • Zgłoszenie awaryjnego zajęcia pasa drogowego
 
2. Umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
 • wniosek
 

3. Ustawienie w pasie drogowym reklamy
 • wniosek
 
 
4. Ustawienie w pasie drogowym obiektu handlowego
 • wniosek
 
 
5. Umieszczenie w pasie drogowym schodów
 • wniosek
 
 
6. Zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności (stoisko handlowe, stanowisko parkingowe itp)
 • wniosek
 
Copyright © 2013 Zarząd Dróg Powiatowych