Strona głównaKontaktBIP
 
Aktualności
Archiwum aktualności
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Zamówienia publiczne pow. kwoty 30.000Euro
Zamówienia publiczne poniżej kwoty 30.000Euro
Archiwum zamówień publicznych pow. kwoty 30.000Euro
Do pobrania
Akty prawne
Organizacja ruchu drogowego
Przejazdy nienormatywne
Kontakt
Statut
Regulamin organizacyjny
Nabór kandydatów
Ogłoszenia
Projekty unijne
Sieć dróg powiatowych
Mapy
Przystanki komunikacyjne
Wykazy mostów
Mapy
 
Akty prawne

  • UCHWAŁA NR XXIX/390/13 Rady Powiatu W Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.   

   
  • UCHWAŁA NR XXIV/336/12 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia  28 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
 
  • UCHWAŁA NR XXX/323/08 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

 
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem

 
 

Copyright © 2013 Zarząd Dróg Powiatowych