Aktualności
<<< powrót do aktualności
Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Stargard Szczeciński
   Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim ul. Bydgoska 13/15 - telefon / fax (91) 577-52-19 ogłasza przetarg nieograniczony na:


Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Stargard Szczeciński

  • OGŁOSZENIE
  • SIWZ
  • Załącznik nr 7 - projekt Umowy
  • Załącznik nr 8 - Kosztorys ofertowy
  • Załącznik nr 9 - wykaz ulic
  • Załącznik nr 10 - Przedmiar robot
  • Załącznik nr 11 - Szczegolowa Specyfikacja Techniczna
  • Załącznik nr 12 - wykaz czynnosci
  • Wybór wykonawcy
 

 
 

Małgorzata Wasylik 12.12.2012 13:12
<<< powrót do aktualności