Aktualności
Zakup posypywarki oraz pługa
1669623555.jpg
Zgodnie z planem budżetowym Powiatu Stargardzkiego na rok 2022 zakupiono posypywarkę ciągnioną T132 oraz pług komunalny prosty na potrzeby ZDP. W dniu 23 listopada br. firma PPHU Agrol Karolina Piorowska dostarczyła sprzęt do siedziby Obwodu Drogowego w Chociwlu. Koszt posypywarki to 78 105, 00 zł, natomiast koszt pługu to 9 225, 00 zł.
więcej >>>

Postępowanie: ZDP.1/ZP.3310.20.2022 Pielęgnacja drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego w 2022 roku
1666959164.png
Szanowni Państwo, Powiat Stargardzki, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ul. Bydgoskiej 13/15, 73 – 110 Stargard, na podstawie art. 277, w związku z art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przedstawia informacje o przedmiocie zamówienia i warunkach postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne na zadanie pt. "Pielęgnacja drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego w 2022 roku" w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem.
więcej >>>

KOMUNIKAT – otwarcie przejazdu pod wiaduktem w ciągu ul. Pierwszej Brygady/Konopnickiej oraz zamknięcie przejazdu pod wiaduktem w ciągu ul. Ks. Bogusława IV w Stargardzie.
1666959004.jpg
W związku z remontem wiaduktów w Stargardzie, wykonawca robót firma TRAKCJA S.A. informuje, iż w dniu 28 października 2022 roku (piątek) w godzinach popołudniowych planuje otwarcie przejazdu pod wiaduktem w ciągu ul. Pierwszej Brygady/Konopnickiej w Stargardzie.
więcej >>>

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
1666958746.png
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego w latach 2022-2023 – cz. 2 i 4”
więcej >>>

Postępowanie: ZDP.1/ZP.3310.19.2022 Aktualizacja dokumentacji projektowej pt. „Przebudowa drogi 1716Z - Etap G. Ulica Wiejska w Dolicach”.
1665753832.png
Powiat Stargardzki, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ul. Bydgoskiej 13/15, 73 – 110 Stargard, na podstawie art. 277, w związku z art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przedstawia informacje o przedmiocie zamówienia i warunkach postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne na aktualizację dokumentacji projektowej pt. „Przebudowa DP nr 1711Z Stargard Szczeciński – Witkowo Pierwsze oraz DP nr 1716Z Witkowo Pierwsze – Dolice – granica powiatu stargardzkiego wraz ze studium wykonalności. Przebudowa drogi 1716Z - Etap G. Ulica Wiejska w Dolicach”.
więcej >>>

KOMUNIKAT – przebudowa chodnika oraz zatok autobusowych na ul. Szczecińskiej w Stargardzie
1665753790.jpg
Informujemy, iż Powiat Stargardzki - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie rozpoczął inwestycje w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1704Z ul. Szczecińskiej w Stargardzie pt.:
więcej >>>