Zamówienia publiczne poniżej kwoty 130.000 Zł


Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15
zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na:

"Wykonanie nasadzeń 200 szt. młodych drzew w pasie drogowym
dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego
"


 • zapytanie ofertowe 
2021-03-24


 • protokół z wyboru oferty
2021-03-30


Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15
zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na:

"Utrzymanie
 zieleni w Stargardzie w 2021 roku"


 • zapytanie ofertowe 
2021-03-23


 • protokół z wyboru oferty
2021-03-31


Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15
zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na:

"Pielęgnacja
 drzew na terenie powiatu stargardzkiego w 2021 roku"


 • zapytanie ofertowe Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15
 • specyfikacja
 • umowa
 • oferta cenowa
2021-01-18

 • protokół z wyboru oferty
2021-01-27

Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15
zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na:

"
Wycinka drzew na terenie powiatu stargardzkiego w 2021 roku"


 • zapytanie ofertowe 
 • specyfikacja
 
 • umowa
 • oferta cenowa
2021-01-18

 • protokół z wyboru oferty
2021-01-27


Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15
zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na:

"
Zbieranie i wywóz do utylizacji padłych zwierząt z pasów drogowych
dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego w 2021 r.
"


 • zapytanie ofertowe 
 • Specyfikacja
 • umowa
 • oferta cenowa
 • oferta cenowa wersja edytowalna
2021-01-19 • protokół z wyboru oferty
2021-01-25