Zamówienia publiczne powyżej kwoty 130.000zł1653049342.bmp
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
więcej >>>

1646647039.jpg
Likwidacja wyrw i wyboi w nawierzchniach bitumicznych dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego
więcej >>>

1643733349.jpg
Przebudowa ulicy Szczecińskiej w Stargardzie na odcinku od ulicy Wileńskiej do Placu Zgody.
więcej >>>

1642078594.jpg
Utrzymanie czystości w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Stargardu w 2022r.
więcej >>>

1633674787.jpg
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego w latach 2021-2022
więcej >>>

1628850572.jpg
Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej numer 1716Z na odcinku Morzyca – Dolice
więcej >>>