Zamówienia publiczne powyżej kwoty 130.000zł1628850572.jpg
Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej numer 1716Z na odcinku Morzyca – Dolice
więcej >>>

1627625079.jpg
Modernizacja nawierzchni jezdni i chodników w ciągu drogi powiatowej nr 1775Z od skrzyżowania z drogą nr 1716Z do skrzyżowania z drogą nr 1714Z w miejscowości Strzebielewo
więcej >>>

1625646633.jpg
Przebudowa drogi 1726Z w miejscowości Brudzewice od skrzyżowania z drogą 1731Z w kierunku Pęzina na odcinku 1 km
więcej >>>

1623665755.jpg
Modernizacja – wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ul. Generała Władysława Sikorskiego w Stargardzie
więcej >>>

1622615276.jpg
Wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ul. Generała Władysława Andersa w Stargardzie
więcej >>>