Zamówienia publiczne powyżej kwoty 130.000zł1642078594.jpg
Utrzymanie czystości w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Stargardu w 2022r.
więcej >>>

1633674787.jpg
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego w latach 2021-2022
więcej >>>

1628850572.jpg
Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej numer 1716Z na odcinku Morzyca – Dolice
więcej >>>

1627625079.jpg
Modernizacja nawierzchni jezdni i chodników w ciągu drogi powiatowej nr 1775Z od skrzyżowania z drogą nr 1716Z do skrzyżowania z drogą nr 1714Z w miejscowości Strzebielewo
więcej >>>

1625646633.jpg
Przebudowa drogi 1726Z w miejscowości Brudzewice od skrzyżowania z drogą 1731Z w kierunku Pęzina na odcinku 1 km
więcej >>>

1623665755.jpg
Modernizacja – wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ul. Generała Władysława Sikorskiego w Stargardzie
więcej >>>