Zajęcie pasa drogowego


  • UCHWAŁA NR XII/183/19 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem

 
 
1. Wykonanie robót w pasie drogowym
  • wniosek o zajęcie pasa drogowego
 
  • oświadczenie do wniosku o zajęcie pasa drogowego
  • zawiadomienie o wprowadzeniu organizacji ruchu
  • Zgłoszenie awaryjnego zajęcia pasa drogowego
 
2. Umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
  • wniosek
 

3. Ustawienie w pasie drogowym reklamy
  • wniosek
 
 
4. Ustawienie w pasie drogowym obiektu handlowego
  • wniosek
 
 
5. Umieszczenie w pasie drogowym schodów
  • wniosek
 
 
6. Zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności (stoisko handlowe, stanowisko parkingowe itp)
  • wniosek