Zarząd Dróg Powiatowych
w Stargardzie 
ul. Bydgoska 13/15
73-110 Stargardtel.: 91 577 5219,  91 577 7288
fax: 91 577 5219 wew. 34
godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 7:00 - 15:00
e-mail: zdp@zdp.stargard.pl

NIP: 854 19 93 809
REGON: 811804156
Nr rachunku bankowego:
51 1020 4867 00001802 00079251

Oddziały:
  • Obwód Drogowy Chociwel
ul. Armii Krajowej 52
73-120 Chociwel
tel.: 91 562 2164