Aktualności
<<< powrót do aktualności
Ulica Wojska Polskiego w Dolicach po przebudowie oficjalnie otwarta
 
Niespełna cztery miesiące zajęła firmie STRABAG przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Dolicach, która stanowi odcinek drogi powiatowej 1716 Z. Inwestycja rozpoczęta na przełomie czerwca i lipca, oficjalnie już dobiegła końca. Otwarcia przebudowanej trasy o istotnym znaczeniu dla mieszkańców Dolic i kierowców, dokonała Starosta Stargardzki Iwona Wiśniewska, razem z Ireną Agatą Łucką- Członkiem Zarządu Powiatu oraz Wójtem Dolic Grzegorzem Brochockim.
W ramach inwestycji przebudowano odcinek drogi  o długości 845 metrów. Ulica Wojska Polskiego została poszerzona do 6 metrów. Mieszkańcy mogą również korzystać z nowo wybudowanej ścieżki pieszo- rowerowej. Wygodne zjazdy do przebudowanej ulicy otrzymali też właściciele przyległych posesji. Staraniem Gminy Dolice wybudowano także nową sieć kanalizacji deszczowej, co wiązało się z koniecznością zamknięcia odcinka ulicy.  Droga po przebudowie  była już dostępna w pierwszych dniach grudnia, trwały  jednak jeszcze  procedury formalnego odbioru inwestycji.  Miłym akcentem okazało się oficjalne przecięcie wstęgi, poprzedzone spotkaniem Starosty z  władzami Gminy Dolice, mieszkańcami oraz przedstawicielami wykonawcy i Zarządu Dróg Powiatowych. W oficjalnym przekazaniu inwestycji, obok Starosty Stargardzkiego Iwony Wiśniewskiej i Wójta Dolic Grzegorza Brochockiego, uczestniczył również Komendant Powiatowy Policji insp. Robert Nowak oraz Adam Kalinowski, radny Powiatu Stargardzkiego.
Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Dolicach została dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych. Koszt inwestycji wyniósł blisko 4,2 mln zł.  Wydatki w ok.  60 proc.  pokrywa dotacja z rządowego funduszu. Pozostałe 20 proc. przekazały w formie wkładu własnego: Powiat Stargardzki razem z Gminą Dolice.
Przebudowany odcinek ulicy Wojska Polskiego umożliwia teraz sprawny wjazd do centrum Dolic od strony Stargardu. Droga powiatowa łączy się tu dalej z wojewódzką „122”, która zapewnia skomunikowanie z drogą krajową nr. 10 w Suchaniu, a także  „ 119” w kierunku Pyrzyc. Dzięki wsparciu z Funduszu Dróg Samorządowych, przebudowano również ulicę Jana Pawła II w Dobrzanach oraz Pierwszej Brygady w Śródmieściu Stargardu. Łącznie Powiat Stargardzki podpisał w tym roku pięć umów na dofinansowanie inwestycji drogowych z FDS. Kwota dofinansowania przyznana dla Powiatu i władz samorządowych Stargardu, Dobrzan i Dolic wyniosła ok. 12,8 mln zł.

Zarząd Dróg Powiatowych 13.12.2019 07:54
<<< powrót do aktualności