Aktualności
<<< powrót do aktualności
Drogowe projekty z rządowym dofinansowaniem: ulica Stargardzka w Marianowie na liście podstawowej. Kunowo w rezerwie.
Inwestycje Powiatu Stargardzkiego  formalnie już widnieją na kwietniowej liście projektów, zakwalifikowanych do sfinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Listę opublikował Wojewoda Zachodniopomorski. Dotację z funduszu uzyskał  projekt II etapu  przebudowy ulicy Stargardzkiej w Marianowie. To kontynuacja robót rozpoczętych przez Zarząd Dróg Powiatowych  w ub. roku.   Umieszczenie projektu na liście podstawowej oznacza, że zarządca drogi rozpocznie przygotowania do ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy II etapu przebudowy ulicy Stargardzkiej, która stanowi odcinek drogi powiatowej 1734Z Stargard- Dobrzany.
Na liście podstawowej zatwierdzonych dotacji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, widnieje ogółem 26 projektów zgłoszonych przez powiaty i 43  inwestycje drogowe, realizowane przez gminy. Przyznane ponad 1,5 mln zł umożliwi dokończenie II etapu przebudowy ulicy Stargardzkiej w Marianowie. Wartość całego projektu oszacowano ogółem na 3 mln 120 tys. zł. Obok dofinansowania z FDS, kwotę ok. 1,5 mln zł w charakterze wkładu własnego na zrealizowanie inwestycji przeznaczył Powiat Stargardzki, razem z Gminą Marianowo.
W najbliższym czasie rozstrzygną się natomiast losy planowanej przebudowy odcinka drogi powiatowej w Kunowie. Projekt znalazł się w tegorocznej edycji rządowego funduszu na drugiej pozycji listy rezerwowej.
Kwota dofinansowania wszystkich drogowych projektów umieszczonych na liście podstawowej FDS wynosi  dla powiatów i gmin Pomorza Zachodniego ponad 168 mln zł. Samorządy w ramach wkładu własnego przekazały blisko 151 mln zł.
Inwestycje z listy rezerwowej mogą liczyć na ponad 83 mln zł  dofinansowania, przy ok. 73 mln zł wkładu własnego samorządów. Wartość wszystkich zgłoszonych projektów z obu list kwietniowej edycji wynosi ogółem ponad 319 mln zł.
 
Zarząd Dróg Powiatowych 20.04.2020 08:08
<<< powrót do aktualności