Aktualności
<<< powrót do aktualności
Marianowo: Ulica Stargardzka oddana do użytku po przebudowie
 
 
Dobiegł końca drugi etap przebudowy ulicy Stargardzkiej w Marianowie, która stanowi odcinek drogi powiatowej 1734 Z Stargard- Dobrzany, kluczowy dla sieci dróg w powiecie stargardzkim. Inwestycję zrealizował STRABAG na zlecenie Zarządu Dróg Powiatowych. Projekt uzyskał dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.
Mieszkańcy Marianowa i kierowcy korzystają już z gruntownie przebudowanej ulicy Stargardzkiej, na całej jej długości. W ramach pierwszego etapu przebudowy, zrealizowanego w ubiegłym roku, nową nawierzchnię  ułożono od tablicy z nazwą miejscowości- patrząc w kierunku Trąbek- do skrzyżowania z ul. Spokojną w Marianowie. Obecnie przekazany został pozostały odcinek drogi od krzyżówki z Rolną, do tablicy wyjazdowej w stronę miejscowości Wiechowo. Po zakończeniu kolejnego etapu prac, ulica na całej długości zyskała nową, poszerzoną nawierzchnię wraz z chodnikami. Przebudowano także kanalizację deszczową, która zapewni odwodnienie wyremontowanego odcinka. Nowe zjazdy otrzymały również posesje sąsiadujące z ulicą Stargardzką.
W oficjalnym przekazaniu wyremontowanej ulicy Stargardzkiej uczestniczyła Starosta Stargardzki Iwona Wiśniewska razem z Ireną Agatą Łucką, Członkiem Zarządu Powiatu. Przedstawiciele wykonawcy przekazywali też przebudowany odcinek drogi w obecności Danuty Ankutowicz- Wójt Gminy Marianowo, Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych Ryszarda Hadrysia oraz radnych gminnych i powiatowych. Parametry ulicy pod względem bezpieczeństwa zweryfikował również  Łukasz Famulski, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie.
Wszystkie zrealizowane już prace toczyły się bez konieczności zamykania przebudowanego odcinka. Biorąc pod uwagę tranzytowy charakter, ulica zyskała solidną asfaltowo- betonowa podbudowę, która poprzedzała wykonanie kolejnych warstw jezdni- wiążącej i ścieralnej. Drogowcy przełożyli także nawierzchnię istniejących dotychczas chodników oraz części zjazdów do posesji. Dokonano też regulacji wpustów ulicznych, pokryw studni kanalizacji deszczowej, wodociągowych i telekomunikacyjnych. Komunikację publiczną ułatwią natomiast dwie nowe zatoczki autobusowe, zlokalizowane w centrum Marianowa.
II etap przebudowy ulicy Stargardzkiej w Marianowie został dofinansowany kwotą 1,5 mln zł z Funduszu Dróg Samorządowych. Finansowy udział w ramach wkładu własnego zapewnił także Powiat Stargardzki, razem z Gminą Marianowo.  Wyremontowany odcinek usprawnił ruch na trasie Stargard- Dobrzany, poprawiając komfort jazdy kierowców i poziom bezpieczeństwa mieszkańców Marianowa.
Zarząd Dróg Powiatowych 23.09.2020 08:38
<<< powrót do aktualności