Aktualności
<<< powrót do aktualności
Jakie perspektywy przebudowy drogi w Kunowie?
O nowych okolicznościach Starosta Stargardzki rozmawiała z radnymi Kobylanki
 
O perspektywach przebudowy odcinka drogi powiatowej 1703Z biegnącej przez Kunowo, Starosta Stargardzki Iwona Wiśniewska rozmawiała z radnymi Gminy Kobylanka podczas spotkania w siedzibie Starostwa przy Skarbowej. W spotkaniu z radnymi, uczestniczyła Wicestarosta Joanna Tomczak oraz Irena Agata Łucka, Członek Zarządu Powiatu a także wójt Kobylanki i powiatowi radni.
Projekt przebudowy odcinka drogi biegnącej przez Kunowo o długości 2,208 km, został przygotowany staraniem Zarządu Dróg Powiatowych. Inwestycja znalazła się również na wysokim, drugim miejscu listy rezerwowej wiosennej edycji rządowego Funduszu Dróg Samorządowych.
Sytuacja gospodarcza związana m.in. z pandemią spowodowała natomiast, że w ramach tegorocznych inwestycji dofinansowanych z FDS, pojawiły się oszczędności z tytułu mniejszych niż zakładano kosztów robót, szacowanych przez wykonawców startujących w przetargach. Z tego powodu Wojewoda Zachodniopomorski poinformował władze powiatu o dodatkowym dofinansowaniu planowanej inwestycji w Kunowie. Po finansowej korekcie Powiat Stargardzki otrzymał ogółem 6 mln zł dotacji z rządowego funduszu, co stanowi połowę kosztów przebudowy drogi w Kunowie. Miałaby ona potrwać  dwa lata.
Nowe okoliczności sprzyjające realizacji tego projektu, Starosta Stargardzki przedstawiła radnym Kobylanki podczas spotkania w sali sesyjnej Rady Powiatu. Przypomniała również o sprawdzonym modelu współpracy Powiatu z innymi gminami, które w ramach zawartych porozumień wnoszą wkład własny- do 50 proc. kosztów- co umożliwia sprawną na ich terenie przebudowę odcinków dróg powiatowych. W ten sposób udało się z powodzeniem zrealizować inwestycje dofinansowane z FDS w Dobrzanach, Marianowie, Suchaniu, Dolicach oraz w samym Stargardzie.
Według wstępnych ustaleń  Wójt Gminy Kobylanka deklarowała kwotę 1,2 mln, co pozwoliłoby na realizację inwestycji.  O możliwości przeznaczenia takiej kwoty z gminnego budżetu, rozmawiano podczas spotkania w siedzibie Starostwa.  W najbliższym czasie okaże się, jakie stanowisko zajmą radni Kobylanki, odnośnie możliwości finansowego udziału gminy w inwestycji, która otrzymała już formalnie dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.
Zarząd Dróg Powiatowych 29.09.2020 07:48
<<< powrót do aktualności