Aktualności
<<< powrót do aktualności
Kobylanka: poprawiono bezpieczeństwo pieszych.W ramach zadania wykonano wyniesione przejście dla pieszych oraz chodnik łączący wykonane przejście dla pieszych z istniejącą ścieżką rowerową i chodnikiem. Wykonawcą robót była firma LJ Drogan Sp. z o.o. Sp. k. Koszt zadania wyniósł 107 422,03 zł brutto.
Jednocześnie informujemy, iż Gmina Kobylanka jest w trakcie realizacji doświetlenia przejścia dla pieszych.


 
 
 
 Zarząd Dróg Powiatowych 09.11.2020 12:28
<<< powrót do aktualności