Aktualności
<<< powrót do aktualności
Stan zimowego pogotowia na drogach powiatu
 
Pierwszy podmuch zimy już za nami- o dynamicznej zmianie temperatur w najbliższych dniach informują natomiast prognozy. Niezależnie od spodziewanego nadejścia jakichkolwiek Bestii ze Wschodu, Zarząd Dróg Powiatowych utrzymuje stan pogotowia zimowego na swojej sieci dróg. Zawartą z zarządcą umowę na odśnieżanie nawierzchni realizuje też w praktyce firma, której powierzono to zadanie w ramach zawartego kontraktu.
Zimowym utrzymaniem dróg w sezonie 2020/2021 zajmuje się firma Trans- Masz na zlecenie Zarządu Dróg Powiatowych. Jest odpowiedzialna za odśnieżanie blisko 230 km dróg na terenie powiatu stargardzkiego.
Sieć dróg objętych zimowym utrzymaniem w powiecie podzielono na cztery obręby działania. W każdym z nich wyznaczono trasy, podzielone według kolejności odśnieżania. W pierwszej kategorii ujęto drogi o istotnym znaczeniu dla komunikacji i transportu publicznego, gwarantujące połączenia z siedzibami miast i gmin powiatu. Ustalono, że zabezpieczenie przejezdnych odcinków tras zgodnie ze standardem poszczególnych kategorii odśnieżania, powinno być wykonane w czasie 4- 5 godzin od wystąpienia niekorzystnych warunków.
Powiat na zimowe utrzymanie sieci dróg przeznaczył ogółem 360 tys. zł.
Pracę służb zimowego utrzymania dróg nadzoruje Sekcja Służby Drogowej Zarządu Dróg Powiatowych. W systemie dyżurów domowych nadzór pełnią pracownicy Obwodu Drogowego Stargard.
W pierwszych dniach nowego roku konieczny okazał się wyjazd pługów i piaskarek na odcinki drogi 1754 Z Chociwel- Ińsko, 1740Z Chociwel- Dobrzany i z Dobrzan w stronę Suchania, 1741 Z Dobrzany- Wapnica oraz 1734Z Trąbki- Dobrzany i 4149Z Chociwel- Kania.
U progu 2021 r. konieczna okazała się  zimowa interwencja na kolejnych odcinkach: Linówko- Ińsko, Dobrzany- Krzemień- Bytowo a także Bytowo- Błotno- Ognica. Sprzęt firmy zajmującej się zimowym utrzymaniem wyjechał też na lokalne drogi ze Storkowa do Waliszewa oraz  odcinek z Chociwla do Kani, które wchodzą również do powiatowej sieci tras.
Zależnie od sytuacji pogodowej i warunków, firma odpowiedzialna za zimowe utrzymanie dróg powiatu będzie reagować, zgodnie z przyjętym harmonogramem oraz umową, w której zapisano kolejność odśnieżania poszczególnych tras.
Biorąc pod uwagę rozległą sieć dróg powiatowych oraz czas potrzebny wykonawcy na dojazd do najbardziej wysuniętych krańców powiatu- szczególnie w rejonie Wyżyny Ińskiej- warto zachować szczególną ostrożność, biorąc sobie do serca apele o dostosowanie trybu jazdy do warunków aktualnie panujących na drodze- o zimowych oponach już nie wspominając.
Zarząd Dróg Powiatowych 11.01.2021 16:11
<<< powrót do aktualności