Aktualności
<<< powrót do aktualności
Możliwy remont stargardzkich ulic Andersa i Sikorskiego, dzięki finansowemu wsparciu ze strony miasta
 Uchwałę o przekazaniu Powiatowi Stargardzkiemu kwoty 600 tys. zł z budżetu Stargardu  na remont odcinków ulic gen. Wł. Sikorskiego i gen. Wł. Andersa, mają podjąć radni podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej zaplanowanej na wtorek, 26. stycznia.  Finansowe wsparcie przekazane przez miasto umożliwi rozpoczęcie przygotowań do przebudowy obu odcinków, będących obecnie w gestii Zarządu Dróg Powiatowych.
Planowanej przebudowie ma podlegać łącznie 1,4 km drogi. To blisko 500- metrowy odcinek ul. Gen. Wł. Sikorskiego, a także 900 m ul. Gen. Wł. Andersa.  W chwili, gdy decyzja o przyznaniu dotacji zostanie potwierdzona stosowną uchwałą miejskich radnych, Zarząd Dróg Powiatowych zaprosi do złożenia ofert potencjalnych wykonawców dokumentacji projektowej.
Przyjmując, że procedury z wyłonieniem projektanta potrwają około dwóch miesięcy, dokumentacja przebudowy obu odcinków ulic powinna być gotowa w maju tego roku. ZDP ogłosi następnie przetarg na wybór wykonawcy robót. Według wstępnych szacunków, prace remontowe powinny rozpocząć się  w lipcu i potrwać do końca września tego roku.
Wymieniona zostanie przede wszystkim nawierzchnia obu ulic, oraz skorygowane chodniki na obu odcinkach, znacznie poprawi się dzięki temu  komfort jazdy kierowców. Wzrośnie też bezpieczeństwo mieszkańców, rowerzystów i pieszych.
Planowane prace toczyć się będą na ulicy Andersa-  od ul. Jagiellońskiej do Jesionowej oraz Sikorskiego, w rejonie ulic Andersa- Dębowa.
To kolejny przykład realizacji projektu, gdzie Gmina Miasto Stargard i Powiat Stargardzki wspólnym wysiłkiem dążą do poprawy technicznego stanu sieci dróg, w administracyjnych granicach Stargardu- z perspektywą przekazania ich w zarząd miastu.  
Zarząd Dróg Powiatowych 25.01.2021 11:34
<<< powrót do aktualności