Aktualności
<<< powrót do aktualności
Informacja o zrealizowanych inwestycjach dotyczących dróg powiatowych w powiecie stargardzkim w 2020 r.

1. Przebudowa drogi powiatowej 1704Z. Etap – wykonanie przebudowy ul. Marii Konopnickiej w Stargardzie

Wartość odcinka 1.277.900,10,-zł
zakres robót:
przebudowę drogi powiatowej na długości 0,230 km; (od ul. Piłsudskiego do ul. Dworcowej)
nowa nawierzchnia jezdni 2275,3 m2;
przebudowa chodników -1051 m2;
przebudowa skrzyżowań - 2
przebudowa zjazdów do posesji;
wykonanie oznakowania poziomego i pionowego;
budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Marii Konopnickiej - Dworcowa

Dofinansowanie ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych -  80% kosztów kwalifikowalnych.

2. Przebudowa drogi nr 1735Z Wiechowo – Sulino – Słodkowo – Suchań ul. Polna. Przebudowa odcinka od Słodkowa do Suchania 
Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 3.032.467,82 zł
Dofinansowanie ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych -  2.380.773.99 zł
Pomoc finansowa Gminy Suchań w wysokości 300.000,00 zł
zakres robót:
przebudowa drogi powiatowej na długości    1,177 km;
nową jezdnię bitumiczną 7349 m2
nową podbudowa drogi - 8761 m2
zjazdy z kostki betonowej  -    494 m2
chodniki z kostki betonowej -    303 m2
bariery ochronne stalowe -    426 m
oznakowanie poziome -    487 m2
           grubowarstwowe 
znaki drogowe -      24 szt
kanalizację deszczową -    128 m
wpusty deszczowe -        4 szt


3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1734Z.Przebudowa ulicy Stargardzkiej w Marianowie - etap II
Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 1.954.341,74 zł
Dofinansowanie ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych -  976.580.47 zł
Pomoc finansowa Gminy Marianowo w wysokości 300.000,00 zł
zakres robót:
przebudowa drogi powiatowej na długości 1,262 km;
nową nawierzchnię bitumiczną jezdni 8908 m2
przełożenie nawierzchni zjazdów 
(30% z nowej  kostki betonowej)  -    285 m2
przełożenie nawierzchni chodników 
(30% z nowej  kostki betonowej)  -    697 m2
przełożenie nawierzchni zatok autobusowych 
(30% z nowej  kostki betonowej)  -    202 m2
nowe chodniki i perony z kostki betonowej    183 m2
oznakowanie poziome grubowarstwowe -    301 m2
znaki drogowe -       38 szt
przebudowa wpustów deszczowych -       10 szt

 4. Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Szczecińskiej w Kobylance
Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 107.422,03 zł
Wykonano:
Chodnik z kostki betonowej szer.1,5 m długości 35m
Kompletne wyniesione przejście dla pieszych szerokości 4 m

5. Przebudowa i budowa drogi nr 1709Z Stargard – Sowno wraz z budową ścieżki rowerowej i chodników. Etap Am – przejście przez miejscowość Sowno – przestawienie ogrodzeń.
Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 740.460,00 zł
Wykonano przestawienie istniejących ogrodzeń posesji w nowe granice pasa drogowego w miejscowości Sowno w ciągu drogi powiatowej 1709Z.
Pomoc finansowa Gminy Stargard w wysokości 288.490,91 zł

6. Przebudowa ulicy Szczecińskiej w Stargardzie na odcinku od ulicy Wileńskiej do Placu Zgody – opracowanie dokumentacji projektowej – wykonanie koncepcji – płatność częściowa w wysokości 50.000 zł
Termin wykonania kompletnej dokumentacji projektowej  - 31.08.2021 r.

7. Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich etap III odcinek Storkowo – Ginawa.
Inwestycja realizowana przez Województwo Zachodniopomorskie przy udziale jako Partnera projektu Powiatu Stargardzkiego - dotyczy odcinka leżącego na terenie powiatu stargardzkiego - od Storkowa do granicy powiatu w ciągu drogi powiatowej nr 4347Z.
Wartość robót na obszarze powiatu stargardzkiego 2.157.516,59 zł, udział powiatu 179.024,11 zł. 
Projekt został dofinansowany w wysokości ok. 83,73% w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Naturalne otoczenie człowieka, Działanie 4.6 wsparcie infrastrukturalnych form ochrony przyrody i krajobrazu.

 
Zarząd Dróg Powiatowych 16.03.2021 14:34
<<< powrót do aktualności