Aktualności
<<< powrót do aktualności
KOMUNIKAT - modernizacja – wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ul. Andersa w Stargardzie
 W związku z przystąpieniem do modernizacji drogi powiatowej nr 1832Z ul. Andersa w miejscowości Stargard, wykonawca robót firma STRABAG Sp. z o.o. informuje, iż rozpoczęły się prace na przedmiotowym odcinku drogi przy zamkniętym ruchu pojazdów z możliwością dojazdu do posesji.

Modernizacja ul. Andersa  Stargardzie planowana jest w terminie sierpień - październik 2021 roku.

W związku z powyższym, Wykonawca robót zwraca się z prośbą o korzystanie z wyznaczonego objazdu oraz zachowanie ostrożności i dostosowanie się do oznakowania oraz sygnałów podawanych przez osoby kierujące ruchem.
Zarząd Dróg Powiatowych 09.08.2021 10:44
<<< powrót do aktualności