Aktualności
<<< powrót do aktualności
Wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w Strzebielewie
 Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 09.09.2021 r.

Termin zakończenia zadania wg umowy do dnia 15.11.2021 r.

Zadnie jest realizowane przez firmę STARBAG za kwotę umowną  940 9570,36 zł. Zadanie jest finansowane przez Powiat Stargardzki w wysokości 1/3 wartości zadania. Gmina Dolice udziela dofinansowania w wysokości 2/3 wartości zadania. 

W ramach zadania planowane jest wykonanie  nowej nawierzchni jezdni wraz z przełożeniem i wykonaniem chodników drogi powiatowej numer 1775Z na odcinku od skrzyżowania z droga powiatową nr 1716Z do skrzyżowania z drogą nr 1714Z w miejscowości Strzebielewo,  odcinek o długości 0,889 km.
Zarząd Dróg Powiatowych 13.10.2021 13:23
<<< powrót do aktualności