Aktualności
<<< powrót do aktualności
Kunowo – otwarcie drogi powiatowej
 W dniu 19 października 2021 r. odbyło się oficjalne otwarcie przebudowanej drogi powiatowej nr 1703Z w miejscowości Kunowo, na terenie gminy Kobylanka. Przebudowa drogi powiatowej była współfinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych.
W uroczystym otwarciu drogi  uczestniczyli:
Wojewoda Zachodniopomorski Pan Zbigniew Bogucki
Starosta Stargardzki Pani Iwona Wiśniewska
Wicestarosta Stargardzki Pan Łukasz Wilkosz
Członek Zarządu Powiatu Stargardzkiego Pani Irena Agata Łucka
Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Stargardzkiego Pani Elżbieta Mochocka
Wójt Gminy Kobylanka Pani Julita Pilecka
Zastępca Wójta Gminy Kobylanka Pani Irena Rybarczyk
Dyrektor firmy STRABAG Sp. z o.o. Pan Stanisław Buca
Sołtys Sołectwa w Kunowie Pani Anna Włodek
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kunowie Pan Mariusz Nosal
Umowa o dofinansowanie została zawarta w dniu 26.10.2020 r. Całkowity koszt realizacji zadania opiewa na kwotę  9 218 000 zł., z tego uzyskano dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 4 454 762 zł, wkład własny Powiatu Stargardzkiego w wysokości 4 313 202 zł oraz z budżetu Gminy Kobylanka w wysokości 450 000 zł. Zadanie było realizowane w okresie od grudnia 2020 roku do września 2021 r. tj. 10 miesięcy. W ramach inwestycji wykonano przebudowę drogi powiatowej numer 1703Z na odcinku przebiegającym w miejscowości Kunowo na  długości 2,2 km. 
W ramach przebudowy wykonano:
- nową jezdnię o nawierzchni bitumicznej na powierzchni 11 390 m2
- nowe chodniki i ścieżkę pieszo – rowerową z brukowej kostki betonowej o łącznej powierzchni 6461 m2
- 2 zatoki autobusowe o nawierzchni z brukowej kostki betonowej o łącznej powierzchni 210 m2
- 4 zatoki postojowe o nawierzchni z brukowej kostki betonowej o łącznej powierzchni 491 m2 (22 stanowiska postojowe)
- zjazdy do posesji z brukowej kostki betonowej o łącznej powierzchni 2440 m2
- kanalizację deszczową o łącznej długości 2132 m
- oznakowanie pionowe w ilości 87 sztuk
- oznakowanie poziome o łącznej powierzchni 421 m2
- 2 przepusty drogowe
- nasadzono 55 drzew i 200 krzewów

W trackie prowadzonych prac budowlanych pełniono nadzór archeologiczny oraz przyrodniczy. W celu zapewnienia właściwych warunków siedliskowych, a przez to spełniania wymogów ochrony środowiska zawieszono 8 skrzynek lęgowych dla ptaków. 
Mając na uwadze bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do pobliskiej szkoły podstawowej oraz poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego wykonano 7 przejść dla pieszych z oświetleniem dedykowanym lampami energooszczędnymi typu LED. 


 


 
 

 
Zarząd Dróg Powiatowych 20.10.2021 10:37
<<< powrót do aktualności