Aktualności
<<< powrót do aktualności
Wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w Strzebielewie
 Wykonawcą robót budowlanych była firma „STRABAG” Sp. z o.o. ul. Mieszka I 31, 71 011 Szczecin.
Zadanie zrealizowano w okresie wrzesień – listopad 2021 r. W ramach inwestycji wykonano nową nawierzchnię jezdni wraz z przełożeniem i wykonaniem chodników drogi powiatowej numer 1775Z na odcinku od skrzyżowania z droga powiatową nr 1716Z do skrzyżowania z drogą nr 1714Z w miejscowości Strzebielewo,  odcinek o długości 0,889 km. 

W ramach zadania wykonano :
jezdnię o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 5,5 m ÷ 5,8 m o długości całkowitej 889 m o powierzchni całkowitej 5139 m2
wyniesiona powierzchnie spowalniającą z kostki kamiennej – 1 szt. 
przełożenie istniejącego chodnika oraz nowy peron przystankowy z brukowej kostki betonowej na powierzchni łącznej 244 m2
przełożenie istniejących zjazdów do posesji z brukowej kostki betonowej na powierzchni łącznej 291 m2
pobocza umocnione destruktem bitumicznym (pochodzącym z wcześniejszego frezowania) szerokości 1,0 m na powierzchni całkowitej 812,0 m2
zieleńce (humusowanie z obsianiem trawą) szerokości 1,0 m na powierzchni całkowitej 2077 m2

Całkowity koszt realizacji zadania opiewa na kwotę 945 273,80 zł. Z budżetu Powiatu Stargardzkiego wydatkowano kwotę w wysokości 345 273,80 zł oraz z budżetu Gminy Dolice w wysokości  600 00,00 zł. 
 
 

 
  
Zarząd Dróg Powiatowych 30.11.2021 10:49
<<< powrót do aktualności