Aktualności
<<< powrót do aktualności
Zakończono przebudowę drogi powiatowej w Brudzewicach
 Wykonawcą robót budowlanych była firma „STRABAG” Sp. z o.o. ul. Mieszka I 31, 71 011 Szczecin.
Zadanie zrealizowano w okresie sierpień – listopad 2021 r. W ramach inwestycji wykonano przebudowę drogi powiatowej na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową numer 1731Z w kierunku Pęzina, odcinek o długości 1,0 km. 
W ramach zadania wykonano :
• jezdnię o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 6,0 m ÷ 7,1 m o długości całkowitej 1000 m
   o powierzchni całkowitej 6055,0 m2
• chodnik z brukowej kostki betonowej gr. 6,0 cm, szerokości 2,0 m o długości całkowitej 151,5 m 
   o powierzchni całkowitej 303,0 m2
• 7 sztuk miejsc dostępu do posesji z brukowej kostki betonowej gr. 8,0 cm szerokości 3,5 m ÷ 5,1 m
   o długości całkowitej 14,0 m  o powierzchni całkowitej 87,1 m2
• 1 zjazd do boiska sportowego z brukowej kostki betonowej gr. 8,0 cm szerokości 3,5 m
   o długości 3,7 m o powierzchni całkowitej 17,0 m2
• pobocza umocnione destruktem bitumicznym (pochodzącym z wcześniejszego frezowania)
   szerokości 1,0 m i długości całkowitej 1080,0 m o powierzchni całkowitej 1080,0 m2
• zieleńce (humusowanie z obsianiem trawą) szerokości 1,0 m i długości całkowitej 267,0 m
   o powierzchni całkowitej 267,0 m2
• wyniesione przejście dla pieszych (najazdy z kamiennej kostki granitowej surowo łupanej,
   spocznik z betonu asfaltowego) szerokości 7,5 m o długości całkowitej 6,0 m 
   o powierzchni całkowitej 45,0 m2
• wymianę istniejących 2 sztuk wpustów deszczowych
• kanał technologiczny na długości 1000 m, 

Przebudowa drogi powiatowej była współfinansowana z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Całkowity koszt realizacji zadania opiewa na kwotę 1500 153,43 zł, z tego uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 741 311,35 zł, wkład własny Powiatu Stargardzkiego  w wysokości 379 421,04 zł oraz z budżetu Gminy Suchań w wysokości 379 421,04 zł.
 
 
  
Zarząd Dróg Powiatowych 30.11.2021 10:56
<<< powrót do aktualności