Aktualności
<<< powrót do aktualności
Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne na zadanie pt. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego w latach 2022-2023 cz. 2 i 4.
 Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne na zadanie pt. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego w latach 2022-2023 cz. 2 i 4.

 

Postępowanie: ZDP.1/ZP.3310.18.2022 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego w latach 2022-2023 - cz. 2 i 4

 

Powiat Stargardzki, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ul. Bydgoskiej 13/15, 73 – 110 Stargard, zwany dalej „Zamawiającym”, na podstawie art. 277, w związku z art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przedstawia informacje o przedmiocie zamówienia i warunkach postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego w latach 2022-2023.

 

UWAGA: 

W przypadku, gdy Wykonawca zamierza złożyć ofertę na kilka części, należy wypełnić i podpisać dla każdej z tych części odpowiedni formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1b oraz 1d do SWZ, a wszystkie formularze spakować w jedną ofertę składaną poprzez Platformę Zakupową.

 

W załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,
  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/67307314.10.2022 15:21
<<< powrót do aktualności