Aktualności
<<< powrót do aktualności
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:

 „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego
w latach 2022-2023 – cz. 2 i 4
 
 
ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00384241/01
w dniu 10.10.2022 r.
 
  1. Termin składania ofert – 18.10.2022 r. o godz. 10:00.
  2. Termin otwarcia ofert – 18.10.2022 r. o godz. 10:05.
  3. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – 364 225,31 zł brutto, w tym:
1)     Część 2 – 185 459,21 zł brutto
2)     Część 4 – 178 766,10 zł brutto
  1. Nazwy, adresy wykonawców, ceny ofertowe oraz inne kryteria w kolejności otwieranych ofert:
 
Numer oferty
Nazwa i adres oferenta
Cena ofertowa brutto
Wysokość kary umownej
1
TRANS-MASZ S.A.
ul. Na Grobli 4
73 – 110 Stargard
Cz. 2   184 010,40 zł
500 zł
Cz. 4   178 534,48 zł
500 zł
 
2
Przedsiębiorstwo Budowlano-Transportowe
ARBET Arkadiusz Żygadło
ul. Nasienna 4
73 – 110 Stargard
Cz. 2 263 508,12 zł
800 zł
Cz. 4 ----------------
-----
 
Komisja przetargowa
28.10.2022 14:05
<<< powrót do aktualności