Aktualności
<<< powrót do aktualności
Informacja o otwarciu ofert : Likwidacja wyrw i wyboi w nawierzchniach bitumicznych dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego
 Stargard, dnia 22.03.2023 r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:


 „Likwidacja wyrw i wyboi w nawierzchniach bitumicznych dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego

 

 

ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2023/BZP 00124119/01
w dniu 07.03.2023 r.

 

  1. Termin składania ofert – 22.03.2023 r. o godz. 10:00.
  2. Termin otwarcia ofert – 22.03.2023 r. o godz. 10:05.
  3. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – 700 000,00 zł brutto, w tym:

1)      Część 1 – 350 000,00 zł brutto

2)      Część 2 – 350 000,00 zł brutto

  1. Nazwy, adresy wykonawców, ceny ofertowe oraz inne kryteria w kolejności otwieranych ofert:

 

Numer oferty

Nazwa i adres oferenta

Cena ofertowa brutto

Wysokość kary umownej

 

Oferta 1

 

TRANS-MASZ SA.

Na Grobli 4

73-110 Stargard

Zad. 1   289.225,15 zł

500 zł

Zad. 2   302.225,76 zł

500 zł

 

 

Oferta 2

 

S-PROBUD BUDOWA Spółka z o.o.,

ul. Rzeźnicza 6-8

73-110 Stargard

Zad. 1   279 456,00 zł

800 zł

Zad. 2   287 820,00 zł

800 zł

 

Oferta 3

EMULEX Kalinowski Sp. z o.o.

ul. Tańskiego 16

73-102 Stargard

Zad. 1   295.200,00 zł

800 zł

Zad. 2   280.440,00 zł

800 zł

 

Komisja przetargowa

 

23.03.2023 08:02
<<< powrót do aktualności