Aktualności
<<< powrót do aktualności
Informacja o otwartciu ofert: Modernizacja drogi powiatowej numer 1731Z na odcinku od przejazdu kolejowego do Barzkowic oraz drogi powiatowej numer 1732Z na odcinku Golina – Sulino
 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:


 Modernizacja drogi powiatowej numer 1731Z na odcinku od przejazdu kolejowego do Barzkowic oraz drogi powiatowej numer 1732Z na odcinku Golina – Sulino”

 

ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2023/BZP 00117512/01
w dniu 02.03.2023 r.

 

  1. Termin składania ofert – 22.03.2023 r. o godz. 10:00.
  2. Termin otwarcia ofert – 22.03.2023 r. o godz. 10:05.
  3. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – 5 000 000,00 zł brutto
  4. Nazwy, adresy wykonawców, ceny ofertowe oraz inne kryteria w kolejności otwieranych ofert:

 

Numer oferty

Nazwa i adres oferenta

Cena ofertowa brutto

Termin realizacji

1

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

3 107 460,83 zł

109 dni

2

Przedsiębiorstwo Drogowo Usługowe DROMAX Ryszard Kobierski i Karol Kobierski s.c.

ul. Gorzowska 36,

66-500 Strzelce Krajeńskie

3 173 670,35 zł

109 dni

3

EUROVIA POLSKA S.A.

Bielany Wrocławskie

ul. Irysowa 1

55-040 Kobierzyce

3 094 455,04 zł

109 dni

4

„MALDROBUD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

ul. Królewiecka 43

74-300 Myślibórz

3 396 355,36 zł

109 dni

 

Komisja przetargowa

 

23.03.2023 08:04
<<< powrót do aktualności