Aktualności
<<< powrót do aktualności
Przebudowa ulicy Pierwszej Brygady: czekamy na decyzję o dofinansowaniu
Projekt kompleksowej przebudowy ulicy Pierwszej Brygady w Stargardzie, razem z modernizacją skrzyżowań oraz instalacją sygnalizacji świetlnej u zbiegu ulic: Dworcowej, M. Konopnickiej oraz Towarowej i Pierwszej Brygady, został ujęty w tegorocznym budżecie Powiatu Stargardzkiego. Zarząd Dróg Powiatowych złożył także wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia z Funduszu Dróg Samorządowych. Założono, że po wyłonieniu wykonawcy w ramach przetargu, prace budowlane rozpoczną się latem tego roku. Kluczowa jest jednak decyzja o przyznaniu dofinansowania inwestycji z rządowego programu.

W ramach kolejnego naboru, stosowny wniosek  o dofinansowanie przebudowy ulicy Pierwszej Brygady, Zarząd Dróg Powiatowych złożył w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim do 15 kwietnia 2019 r.  Koszt przedsięwzięcia wyceniono na kwotę 3,6 mln zł. Powiat Stargardzki ubiega się o dofinansowanie w wysokości ponad 2,8 mln zł, co stanowi 80 proc. kwalifikowanych kosztów inwestycji.

Projekt  zakłada budowę nowej jezdni, chodników i zjazdów do posesji, na odcinku ulic: Pierwszej Brygady od skrzyżowania ze Szczecińską, i M. Konopnickiej- do skrzyżowania z J. Piłsudskiego. W ramach projektu wybudowana również zostanie sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniach, po obu stronach wiaduktu kolejowego. Usprawni ona znacząco płynność ruchu, przede wszystkim ułatwiając wjazd i wyjazd ze Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego w tej części miasta.

Ulice Pierwszej Brygady i M. Konopnickiej stanowią odcinek drogi powiatowej  1704 Z. To najważniejsza i najbardziej obciążona ruchem arteria komunikacyjna Stargardu. Z jednej strony umożliwia dojazd do węzła Stargard Zachód krajowej „S- 10”, natomiast z drugiej łączy się z drogą krajową  nr 20  w kierunku Chociwla, Szczecinka i Gdyni. Planowana przebudowa ulic biegnących przez Śródmieście Stargardu, jest zarazem kontynuacją zakończonej w ubiegłym roku modernizacji odcinka od węzła Zachód, w ramach której wybudowane zostało rondo w Lipniku.

Wnioski o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, w tym projekt zgłoszony przez Powiat Stargardzki, miały  zostać rozpatrzone do końca maja. Nadal jednak trwają procedury oceny dokumentacji, złożonej przez jednostki gmin i powiatów, które skorzystały z możliwości  dodatkowego naboru. Samorządy oczekują zatem na  ostateczną decyzję komisji wojewody o przyjęciu listy projektów, zakwalifikowanych do dofinansowania z rządowego funduszu.

Zarząd Dróg Powiatowych zakładał wcześniej, że przebudowa ulicy Pierwszej Brygady  rozpocznie się w lipcu 2019 roku. Jednak przedłużające się procedury oceny projektu mogą wpłynąć na przesunięcie tego terminu
Zarząd Dróg Powiatowych 05.06.2019 08:02
<<< powrót do aktualności