Archiwum aktualności
<<< powrót do spisu archiwum
Odcinek ulic Pierwszej Brygady - Konopnickiej: Powiat otrzymał dotację z Funduszu Dróg Samorządowych


 
Jest formalne potwierdzenie  dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych, na planowaną przez Powiat Stargardzki przebudowę ulic Pierwszej Brygady i Marii Konopnickiej w Śródmieściu Stargardu.  Inwestycję ujęto na zamieszczonej we wtorek 3  września 2019 r. liście projektów, które ostatecznie otrzymały dofinansowanie w ramach tegorocznego podziału dotacji z rządowego funduszu.
Projekt zgłoszony przez Powiat Stargardzki umieszczono na piątej pozycji listy podstawowej Funduszu Dróg Samorządowych, rekomendowanej przez resort infrastruktury i rozwoju, a ostatecznie zatwierdzonej przez premiera. Koszt przebudowy ulic Pierwszej Brygady i Marii Konopnickiej oszacowano na 3,6 mln zł. Z rządowego funduszu przekazanych zostanie ponad 2,8 mln zł, co stanowi   80 proc. całkowitych kosztów inwestycji.  Wkład własny z powiatowego budżetu wyniesie ogółem 720 tys. zł.
Inwestycja dofinansowana z FDS, dotyczy przebudowy ulic Pierwszej Brygady i Marii Konopnickiej, włącznie ze zmianą geometrii skrzyżowań po obu stronach wiaduktu kolejowego- z ulicami Dworcową i Towarową. Zakres planowanych prac obejmuje także wymianę nawierzchni chodników ulicy Pierwszej Brygady, a także  korektę geometrii skrzyżowania z Towarową. Skrzyżowanie otrzyma również sygnalizację świetlną, która znacznie ułatwi włączenie się do ruchu, zwłaszcza jadącym od strony Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego. Prace budowlane firma STRABAG rozpocznie od ulicy Pierwszej Brygady, do krzyżówki z Towarową. W ramach II etapu inwestycji przebudowany zostanie odcinek ul. Marii Konopnickiej po drugiej stronie wiaduktu- od skrzyżowania z Dworcową do ul. Józefa Piłsudskiego. U zbiegu Dworcowej i Konopnickiej, projekt obejmie także zmianę geometrii skrzyżowania z instalacją stacjonarnej sygnalizacji. 
To nie koniec dobrych wiadomości, bowiem na liście podstawowej rządowego funduszu z przyznanym już dofinansowaniem, zamieszczono również przebudowę  odcinka drogi powiatowej 1735 Z Słodkowo-  Suchań. To  fragment większego projektu Zarządu Dróg Powiatowych, który dotyczy całego odcinka drogi z Wiechowa w gminie Marianowo do Suchania. Inwestycja znalazła się na 14 miejscu listy podstawowej, z dofinansowaniem blisko 4 mln zł. Koszt przebudowy odcinka Słodkowo- Suchań  oszacowano na kwotę ok. 5 mln zł. Na liście podstawowej rządowego funduszu umieszczono także budowę drogi na osiedlu Pyrzyckim. Wniosek o dofinansowanie złożyła Gmina Miasto Stargard. Dotacje z Funduszu Dróg Samorządowych udzielono także Gminie Kobylanka na przebudowę drogi w Rekowie oraz Gminie Dolice, która korzystając z rządowego dofinansowania przebuduje drogę w Morzycy.    

Zarząd Dróg Powiatowych 04.09.2019 08:45
<<< powrót do spisu archiwum