Archiwum aktualności
<<< powrót do spisu archiwum
Zmiana organizacji ruchu w obrębie Placu Wolności w Stargardzie Szczecińskim
Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim informuje, że do końca września br., zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu w obrębie Placu Wolności tzn. na ul. Piłsudskiego, Wyszyńskiego i Czarnieckiego w Stargardzie Szczecińskim. Czasowa organizacja ruchu została zatwierdzona przez zarządzającego ruchem w dniu 01.07.2014r., nr ewidencyjny: 175/2014.
Zmiana organizacji ruchu obejmuje zmianę organizacji ruchu w obrębie skrzyżowania ulicy Wyszyńskiego z ulicą Piłsudskiego i ulicą Czarnieckiego:Główne cele projektu:
  • Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez minimalizację liczby punktów kolizji pomiędzy uczestnikami ruchu i wielkość stref kolizji;
  • Zrozumiałość skrzyżowania ulicy Piłsudskiego z ulicą Wyszyńskiego poprzez prowadzenie poszczególnych potoków ruchu pojazdów za pomocą wyspy i oznakowania poziomego;
  • Poprawa przepustowości skrzyżowania dzięki kanalizacji ruchu pojazdów oraz redukcja zbędnych powierzchni na skrzyżowaniu;
  • Usprawnienie ruchu pojazdów na obciążonym skrzyżowaniu ulicy Wyszyńskiego z ulicą Czarnieckiego poprzez wydzielenie pasu ruchu tylko dla autobusów;

Projekt zostanie zrealizowany w trzech etapach:
Etap 1: ulica Wyszyńskiego – na tym etapie zostanie wyznaczona nowa lokalizacja przejścia dla pieszych. Istniejące przejście dla pieszych zostanie przesunięte w kierunku ul. Szczecińskiej oraz szerokość przejścia 6,0 m zostanie zmniejszona do 4,6 m. Wyznaczenie nowej lokalizacji przejścia dla pieszych dokonano po przeprowadzeniu analizy warunków drogowych i ruchowych oraz możliwości zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom ruchu.
Etap 2: ulica Piłsudskiego – na tym etapie zostanie wprowadzone nowe oznakowanie pasów ruchu na wlocie z ul. Piłsudskiego do Placu Wolności. Zaproponowane oznakowanie pionowe skrzyżowania oraz oznakowanie poziome pasów ruchu ma na celu wskazanie na wlocie do Placu Wolności obowiązujących kierunków jazdy przez skrzyżowanie z określonych pasów ruchu.
Wprowadzane zmiany dokonano po przeprowadzeniu analizy warunków drogowych. W I kwartale br. dokonano pomiaru ruchu w obrębie skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Wyszyńskiego, w wyniku czego zostało określone przeciętne szczytowe natężenie ruchu pojazdów.
 


Zaproponowane zmiany mają na celu zmniejszenie liczby punktów kolizji w obrębie skrzyżowania ulicy Piłsudskiego z ulicą Wyszyńskiego:

Ponadto wprowadzane zmiany powinny wpłynąć na poprawę przepustowości skrzyżowania, usprawnienie ruchu pojazdów oraz poprawę czytelności skrzyżowania poprzez prowadzenie poszczególnych potoków ruchu pojazdów za pomocą wyspy rozdzielającej dwa pasy ruchu. Zmiana organizacji ruchu spowoduje, że rozkład natężenia ruchu pojazdów dla poszczególnych pasów ruchu na wlocie do ronda z ul. Piłsudskiego oraz na wlocie z ronda do ul. Wyszyńskiego ulegnie zmianie i będzie następujący:Etap 3: ulica Czarnieckiego – na tym etapie zostanie wyznaczony BUS-PAS na wlocie od Placu Wolności. Celem jest usprawnienie ruchu pojazdów w obrębie skrzyżowania ul. Wyszyńskiego z ul. Czarnieckiego.


Zarząd Dróg Powiatowych 15.07.2014 09:43
<<< powrót do spisu archiwum