Archiwum aktualności
<<< powrót do spisu archiwum
Informacja o zrealizowanych inwestycjach dotyczących dróg powiatowych w powiecie stargardzkim w 2019 r.


1.    Przebudowa ul. Jana Pawła II w Dobrzanach
Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 5.310.131,70 zł
Dofinansowanie ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych -  3.145.441,75 zł
pomoc finansowa Gminy Dobrzany w wysokości 1.000.000,- zł
zakres robót:
•    przebudowa drogi powiatowej na długości 0,999 km;
•    przebudowa chodników;
•    przebudowa zjazdów do posesji;
•    budowa kanalizacji deszczowej;
•    przebudowa istniejących sieci kolidujących z przebudowywaną drogą;
•    wykonanie oznakowania poziomego i pionowego;
•    rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu pod drogą;
•    oczyszczenie w niezbędnym zakresie istniejących rowów,
•    wycinka drzew i krzewów kolidujących z przebudowywaną drogą.

2.    Przebudowa i budowa drogi 1716Z na odcinku Stargard – Witkowo – Dolice do granic powiatu. Przejście przez miejscowość Dolice, ul. Wojska Polskiego – część Etapu G
Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 4.396.295,33 zł
Dofinansowanie ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych -  2.485.841,10 zł Pomoc finansowa Gminy Dolice w wysokości 944.227,12 zł

zakres robót:
•    przebudowa drogi powiatowej na długości 0,845 km;
•    przebudowa chodników;
•    budowa ciągu pieszo-rowerowego;
•    przebudowa zjazdów do posesji;
•    budowa kanalizacji deszczowej;
•    przebudowę istniejących sieci kolidujących z przebudowywaną droga;
•    wykonanie oznakowania poziomego i pionowego;
•    wycinka drzew kolidujących z przebudowywaną drogą.

1.    Przebudowa drogi powiatowej 1704Z. Etap – wykonanie przebudowy ul. Pierwszej Brygady i ul. Marii konopnickiej w Stargardzie
Przebudowa ul. Pierwszej Brygady
Całkowita wartość odcinka 2.998.941,24 zł
zakres robót:
•    przebudowa drogi powiatowej na długości 0,600 km;
•    przebudowa chodników;
•    przebudowa skrzyżowań
•    przebudowa zjazdów do posesji;
•    wykonanie oznakowania poziomego i pionowego;
•    budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Pierwszej Brygady – TowarowaPrzebudowa ul. Marii Konopnickiej (realizacja w 2020 roku)
Przewidywana wartość odcinka 1.260.000,-zł
Planowany termin wykonania 29.05.2020 r.
zakres robót obejmuje:
•    przebudowę drogi powiatowej na długości 0,230 km; (od ul. Piłsudskiego do ul. Dworcowej)
•    przebudowa chodników;
•    przebudowa skrzyżowań
•    przebudowa zjazdów do posesji;
•    wykonanie oznakowania poziomego i pionowego;
•    budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Marii Konopnickiej - Dworcowa

Dofinansowanie ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych -  80% kosztów kwalifikowalnych tj. 2.880.000,- zł.

Zarząd Dróg Powiatowych 09.01.2020 13:49
<<< powrót do spisu archiwum