Archiwum aktualności
<<< powrót do spisu archiwum
UCHWAŁA NR XLII/542/14 – w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych

Uchwała Nr XLII/542/14 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 24 września 2014r., w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Stargardzki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


  • Uchwała

 

Zarząd Dróg Powiatowych 16.10.2014 14:55
<<< powrót do spisu archiwum