Archiwum aktualności
<<< powrót do spisu archiwum
Ulica Szymanowskiego – jednokierunkowa na odcinku od ul. Wieniawskiego do ul. Czeskiej
Ulica Szymanowskiego – jednokierunkowa na odcinku od ul. Wieniawskiego do ul. Czeskiej
Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie informuje, że do końca września br., zostanie wprowadzona zmiana stałej organizacji ruchu w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Szymanowskiego w Stargardzie. Stała organizacja ruchu została zatwierdzona przez zarządcę drogi w dniu 12.06.2017r., nr ewidencyjny: 168/2017.
 
Nowa organizacja ruchu wprowadza ruch w jednym kierunku na odcinku od ul. Wieniawskiego do ul. Czeskiej i tym samym zakaz wjazdu od ul. Czeskiej w ul. Szymanowskiego. W związku z powyższym prosimy o zachowanie ostrożności i dostosowanie się do nowego oznakowania. Celem wprowadzanych zmian jest uspokojenie ruchu oraz umożliwienie parkowania pojazdów równolegle do krawężnika.

Zarząd Dróg Powiatowych 05.09.2017 14:49
<<< powrót do spisu archiwum