Archiwum aktualności
<<< powrót do spisu archiwum
Zaprojektują nową sygnalizację przed wiaduktem

Zmian w najbliższym czasie mogą spodziewać się kierowcy,  korzystający z najbardziej obciążonego odcinka ulic M. Konopnickiej i Pierwszej Brygady w Stargardzie. Na skrzyżowaniach po obu stronach wiaduktu kolejowego zaplanowano budowę nowej sygnalizacji świetlnej. Zarząd Dróg Powiatowych podpisał umowę na wykonanie projektu sygnalizacji ze szczecińska firmą, która zobowiązała się do 30 maja 2019 r. przekazać kompletną dokumentację projektową.  Będzie ona podstawą do ogłoszenia kolejnego przetargu na wybór wykonawcy inwestycji.  Założeniem projektu ma być poprawa płynności ruchu i przepustowości na skrzyżowaniach ulic M. Konopnickiej z Dworcową, oraz Pierwszej Brygady z ulicą Towarową. Po drugiej stronie wiaduktu, nowa sygnalizacja ma również usprawnić wyjazd  z przebudowanej ulicy Towarowej.

O zaletach sygnalizacji, zainstalowanej prowizorycznie przy skrzyżowaniu ul. M. Konopnickiej z Dworcową przekonali się kierowcy, zmuszeni do korzystania z objazdów na czas budowy nowego ronda przy Zintegrowanym Centrum Przesiadkowym. Usprawniła wyjazd z ul. Dworcowej tak dalece, że już po zakończeniu inwestycji  prowizoryczna sygnalizacja nadal działa, pozwalając na bezkolizyjne włączenie się do ruchu jadącym w kierunku Pierwszej Brygady.

Zarząd Dróg Powiatowych, do którego należy odcinek zatłoczonej śródmiejskie trasy, zdecydował więc o rozpoczęciu przygotowań do wybudowania sygnalizacji na stałe. W projekcie ma być także uwzględnione skrzyżowanie po drugiej stronie wiaduktu kolejowego, gdzie nowa sygnalizacja usprawni  wjazd i wyjazd w Pierwszej Brygady.

Koszt wykonania dokumentacji projektowej wyniesie 35 tys. 670 zł brutto. Wykonawca w ramach umowy zobowiązany jest również do zsynchronizowania w projekcie nowego systemu ,  z funkcjonującą obecnie sygnalizacją na skrzyżowaniach ulic M. Konopnickiej i J. Piłsudskiego oraz Wojska Polskiego, M. Konopnickiej i  S. Żeromskiego. Zamierzeniem jest poprawa przepustowości całego śródmiejskiego odcinka drogi powiatowej, która pełni także funkcję  tranzytową wobec krajowej „20”.

Najbardziej obciążony odcinek biegnącej przez Śródmieście Stargardu drogi, ma być również kompleksowo zmodernizowany. Powiat Stargardzki zamierza podjąć starania o dofinansowanie tej inwestycji, z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych.  Jej wartość oszacowano wstępnie na 2,6 mln zł. Podstawą przyznania rządowych dotacji, jest kompletna dokumentacja projektowa. Po Nowym Roku należy oczekiwać więc  następnego  przetargu, związanego już z projektem  modernizacji drogi.

Biorąc pod uwagę  przyjęty kalendarz, wcześniej można spodziewać się nowej sygnalizacji świetlnej po obu stronach wiaduktu. Do czasu zakończenia prac projektowych i wyboru firmy, która wybuduje całą infrastrukturę sygnalizacyjną , kierowcom posłuży jeszcze „prowizorka”- tak dobrze przyjęta w ramach tymczasowej organizacji ruchu.
Zarząd Dróg Powiatowych 18.12.2018 13:34
<<< powrót do spisu archiwum