Zamówienia publiczne powyżej kwoty 30.000 Euro
<<< powrót do przetargów
Przebudowa drogi nr 1735Z Wiechowo – Sulino – Słodkowo – Suchań ul. Polna. Przebudowa odcinka od Słodkowa do Suchania.
 Powiat Stargardzki, ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard
w imieniu którego działa:  
Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bydgoska 13/15, 73-110 Stargard 
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Przebudowa drogi nr 1735Z Wiechowo – Sulino – Słodkowo – Suchań ul. Polna.
Przebudowa odcinka od Słodkowa do Suchania.

 • Ogłoszenie
 • SIWZ + załączniki od 1 do 6
 • załącznik nr 7A do 7C
 • załącznik nr 8A do 8C
 • dokumentacja branża drogowa cz. 1 z 3
 • dokumentacja branża drogowa cz. 2 z 3
 • dokumentacja branża drogowa cz. 3 z 3
 • dokumentacja branża elektryczna
 • dokumentacja branża sanitarna
 • stała organizacja ruchu
 • BIOZ
Data wprowadzenia: 04.04.2019
Wytworzył: Małgorzata Wasylik
Wprowadził: Robert Knop


 • modyfikacja treści SIWZ
 • ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia
Data wprowadzenia: 17.04.2019
Wytworzył: Wiesław Bączkowski
Wprowadził: Robert Knop

 • Wyjaśnienia oraz modyfikacja treści SIWZ
 • D-05.03.05a
 • D-05.03.05b
Data wprowadzenia: 17.04.2019
Wytworzył: Wiesław Bączkowski
Wprowadził: Robert Knop


 • Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ
Data wprowadzenia: 24.04.2019
Wytworzył: Wiesław Bączkowski
Wprowadził: Robert Knop


 • Zawiadomienie po otwarciu ofert
Data wprowadzenia: 25.04.2019
Wytworzył: Wiesław Bączkowski
Wprowadził: Robert Knop


 • Zawiadomienie o wyborze oferty
Data wprowadzenia: 16.05.2019
Wytworzył: Wiesław Bączkowski
Wprowadził: Robert Knop


 • Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania
Data wprowadzenia: 25.07.2019
Wytworzył: Wiesław Bączkowski
Wprowadził: Robert Knop

Zarząd Dróg Powiatowych 04.04.2019 13:56
<<< powrót do przetargów