Zamówienia publiczne powyżej kwoty 130.000zł
<<< powrót do przetargów
Wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ul. Generała Władysława Andersa w Stargardzie
 Powiat Stargardzki, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ul. Bydgoskiej 13/15, 73 – 110 Stargard, zwany dalej „Zamawiającym”, na podstawie art. 277, w związku z art. 275 ustawy z dnia 11 września Prawo zamówień publicznych przedstawia informacje o przedmiocie zamówienia i warunkach postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne na modernizację – wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ul. Generała Władysława Andersa w Stargardzie.

 

W linku zamieszczonym poniżej znajdują się dokumenty związane z przedmiotowym postępowaniem:

Zarząd Dróg Powiatowych 02.06.2021 08:27
<<< powrót do przetargów