Zamówienia publiczne powyżej kwoty 130.000zł
<<< powrót do przetargów
Utrzymanie czystości w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Stargardu w 2022r.
 Powiat Stargardzki, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ul. Bydgoskiej 13/15, 73 – 110 Stargard, zwany dalej „Zamawiającym”, na podstawie art. 277, w związku z art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przedstawia informacje o przedmiocie zamówienia i warunkach postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne na utrzymanie czystości w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Stargardu w 2022r.

W linku zamieszczonym poniżej znajdują się dokumenty związane z przedmiotowym postępowaniem:
Zarząd Dróg Powiatowych 13.01.2022 13:56
<<< powrót do przetargów