Zamówienia publiczne powyżej kwoty 130.000zł
<<< powrót do przetargów
Przebudowa ulicy Szczecińskiej w Stargardzie na odcinku od ulicy Wileńskiej do Placu Zgody.
Powiat Stargardzki, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ul. Bydgoskiej 13/15, 73 – 110 Stargard, na podstawie art. 277, w związku z art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przedstawia informacje o przedmiocie zamówienia i warunkach postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne na przebudowę ulicy Szczecińskiej w Stargardzie na odcinku od ulicy Wileńskiej do Placu Zgody.

W linku zamieszczonym poniżej znajdują się dokumenty związane z przedmiotowym postępowaniem:


Zarząd Dróg Powiatowych 01.02.2022 17:35
<<< powrót do przetargów