Zamówienia publiczne powyżej kwoty 130.000zł
<<< powrót do przetargów
Likwidacja wyrw i wyboi w nawierzchniach bitumicznych dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego
 Powiat Stargardzki, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ul. Bydgoskiej 13/15, 73 – 110 Stargard, na podstawie art. 277, w związku z art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przedstawia informacje o przedmiocie zamówienia i warunkach postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne na likwidacje wyrw i wyboi w nawierzchniach bitumicznych dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego.

 

W linku zamieszczonym poniżej znajdują się dokumenty związane z przedmiotowym postępowaniem:

 

 
Zarząd Dróg Powiatowych 07.03.2022 10:57
<<< powrót do przetargów