Zamówienia publiczne powyżej kwoty 130.000zł
<<< powrót do przetargów
Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne na przebudowę ulicy Szczecińskiej w Stargardzie na odcinku od ulicy Wileńskiej do Placu Zgody.
 Postępowanie: 

ZDP.1/ZP.3310.10.2022 Przebudowa ulicy Szczecińskiej w Stargardzie na 
odcinku od ulicyn Wileńskiej do Placu Zgody.


Wymagania i specyfikacja 
 
Powiat Stargardzki, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ul. Bydgoskiej 13/15, 73 – 110 Stargard, na podstawie art. 277, w związku z art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przedstawia informacje o przedmiocie zamówienia i warunkach postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne na przebudowę ulicy Szczecińskiej w Stargardzie na odcinku od ulicy Wileńskiej do Placu Zgody.

W załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 
Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 
 
Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym,
- lub elektronicznym podpisem osobistym
 
W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 
 
  • Zadawania pytań Zamawiającemu,
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,
  • Przesłania odwołania/inne. 
 
Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.


Szczegółowe informacje na Platformie Zakupowej po adresem:

 
 
07.07.2022 15:31
<<< powrót do przetargów