Archiwum Zamówień publiczne powyżej kwoty 130.000zł i 30.000 Euro
<<< powrót do spisu archiwum
Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Dolicach

 Powiat Stargardzki, ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard
w imieniu którego działa:  
Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bydgoska 13/15, 73-110 Stargard 
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Dolicach • Ogłoszenie
 • SIWZ + załączniki od 1 do 6
 • załącznik nr 7A do 7H
 • załącznik nr 8A do 8H
 • Szczegółowe specyfikacje techniczne cz. 1 z 3
 • Szczegółowe specyfikacje techniczne cz. 2 z 3
 • Szczegółowe specyfikacje techniczne cz. 3 z 3
 • Projekt Wykonawczy cz. 1 z 8
 • Projekt Wykonawczy cz. 2 z 8
 • Projekt Wykonawczy cz. 3 z 8
 • Projekt Wykonawczy cz. 4 z 8
 • Projekt Wykonawczy cz. 5 z 8
 • Projekt Wykonawczy cz. 6 z 8
 • Projekt Wykonawczy cz. 7 z 8
 • Projekt Wykonawczy cz. 8 z 8
 • stała organizacja ruchu
 • BIOZ
Data wprowadzenia: 08.05.2019
Wytworzył: Małgorzata Wasylik
Wprowadził: Robert Knop

 • Wyjaśnienia do treści SIWZ
 • Projekt Budowlany
Data wprowadzenia: 23.05.2019
Wytworzył: Wiesław Bączkowski
Wprowadził: Robert Knop • Modyfikacja treści SIWZ
Data wprowadzenia: 23.05.2019
Wytworzył: Wiesław Bączkowski
Wprowadził: Robert Knop


 • Zawiadomienie po otwarciu ofert
Data wprowadzenia: 29.05.2019
Wytworzył: Wiesław Bączkowski
Wprowadził: Robert Knop


 • Zawiadomienie o wyborze oferty
Data wprowadzenia: 06.06.2019
Wytworzył: Wiesław Bączkowski
Wprowadził: Robert Knop

Zarząd Dróg Powiatowych 08.05.2019 16:57
<<< powrót do spisu archiwum