Aktualności
KOMUNIKAT - zamknięcie przejazdu kolejowego w Radziszewie
1660116874.jpg
W związku z pracami modernizacyjnymi linii kolejowej E59, wykonawca robót firma SBM Sp. z o.o. Sp. K. informuje, iż od 16 sierpnia 2022 r. godz. 700 do 24 sierpnia 2022 r. zamknięty będzie przejazd kolejowy w miejscowości Radziszewo w ciągu pasa drogowego drogi powiatowej nr 1711Z. W związku z powyższym, Wykonawca robót zwraca się z prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności oraz dostosowanie się do oznakowania oraz sygnałów podawanych przez osoby kierujące ruchem. Z poważaniem Magdalena Janiak Inspektor ds. zamówień publicznych
więcej >>>

Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pt Modernizacja budynku biurowego przy ul. Bydgoskiej 13/15 w Stargardzie - II postępowanie
1659471016.png
Szanowni Państwo, Powiat Stargardzki, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ul. Bydgoskiej 13/15, 73 – 110 Stargard, na podstawie art. 277, w związku z art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przedstawia informacje o przedmiocie zamówienia i warunkach postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pt. "Modernizacja budynku biurowego przy ul. Bydgoskiej 13/15 w Stargardzie" w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem.
więcej >>>

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
1659470947.png
Na podstawie art. 255 ust. 1 pkt 1) Ustawy – prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zmianami) Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania, z powodu braku ofert na zadanie pn.: „Modernizacja budynku biurowego przy ul. Bydgoskiej 13/15 w Stargardzie” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00256402/01 w dniu 15.07.2022 r.
więcej >>>

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
1659470700.png
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Modernizacja budynku biurowego przy ul. Bydgoskiej 13/15 w Stargardzie” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00256402/01 w dniu 15.07.2022 r. Termin składania ofert – 01.08.2022 r. o godz. 10:00. Termin otwarcia ofert – 01.08.2022 r. o godz. 10:05. Kwota jaką Zamawiający zamierzają przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – 399 998,00 zł brutto Nazwy, adresy wykonawców, ceny ofertowe oraz inne kryteria w kolejności otwieranych ofert:
więcej >>>

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1659309370.png
Na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne prowadzonego w trybie zamówienia podstawowego z możliwością negocjacji na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp na zadanie pn. „Wykonania dokumentacji projektowej pt. Przebudowa ulicy Sadowej w Stargardzie” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00238670/01 w dniu 05.07.2022 r. Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert.
więcej >>>

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
1658754407.jpg
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pt. „Przebudowa ulicy Sadowej w Stargardzie”
więcej >>>