Aktualności
Informacja z otwarcia ofert
1665137129.png
w dniu 07.10.2022 r. o godzinie 1005 dokonano otwarcia ofert złożonych na zadanie pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi powiatowej numer 1740Z na odcinku Szadzko w kierunku Tarnowa”.
więcej >>>

Informacja z otwarcia ofert
1665137077.png
w dniu 07.10.2022 r. o godzinie 1010 dokonano otwarcia ofert złożonych na zadanie pn.: Dostawa posypywarki ciągnionej i pługa komunalnego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie.
więcej >>>

UWAGA!
1665132768.jpg
Szanowni Państwo, UWAGA! W związku z trwającym remontem oraz brakiem sanitariatów w budynku administracyjnym przy ul. Bydgoskiej 13/15 w Stargardzie, Zarząd Dróg Powiatowych informuje, że w dniu 10 października 2022 r. pracuje zdalnie.
więcej >>>

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
1665045700.png
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego w latach 2022-2023”
więcej >>>

Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne na zadanie pt. „Modernizacja drogi powiatowej numer 1732Z na odcinku Golina – Sulino”.
1665045525.png
Postępowanie: ZDP.TD.2220.9.2022.WB Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi powiatowej numer 1732Z na odcinku Golina – Sulino”
więcej >>>

Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne na zadanie pt. „Modernizacja drogi powiatowej numer 1731Z na odcinku od przejazdu kolejowego do Barzkowic”.
1665045463.png
Postępowanie: ZDP.TD.2220.8.2022.WB Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi powiatowej numer 1731Z na odcinku od przejazdu kolejowego do Barzkowic”
więcej >>>