Aktualności
Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne na przebudowę ulicy Szczecińskiej w Stargardzie na odcinku od ulicy Wileńskiej do Placu Zgody.
1657098703.png
Powiat Stargardzki, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ul. Bydgoskiej 13/15, 73 – 110 Stargard, na podstawie art. 277, w związku z art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przedstawia informacje o przedmiocie zamówienia i warunkach postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne na przebudowę ulicy Szczecińskiej w Stargardzie na odcinku od ulicy Wileńskiej do Placu Zgody.
więcej >>>

Odbiór sprzętu zakupionego z planu inwestycyjnego realizowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie.
1657095025.jpg
Dnia 01 lipca w Chociwlu nastąpił odbiór sprzętu zakupionego z planu inwestycyjnego realizowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie. Plan budżetowy na rok 2022: zakupy inwestycyjne 902.100 zł
więcej >>>

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Stanowisko ds. robót drogowych
1656601404.png
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. robót drogowych, wybrano Panią Małgorzatę Szafranek zamieszkałą w Stargardzie.
więcej >>>

KOMUNIKAT – prace remontowe na ul. Szczecińskiej w Stargardzie
1656600525.jpg
W związku z miejscową wymianą uszkodzonej nawierzchni jezdni w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1704Z, ul. Szczecińskiej w Stargardzie na odcinku od skrzyżowania z ul. 9 Zaodrzańskiego Pułku Piechoty do ronda 15 południk, firma EMULEX Kalinowski Sp. z o.o. informuje, iż w dniach 30.06.2022 r. oraz 01.07.2022 r. (czwartek i piątek)
więcej >>>

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
1654498526.jpg
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Dostawa remontera drogowego typu PATCHER dla Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie”
więcej >>>

KOMUNIKAT – wyłączenie sygnalizacji świetlej na skrzyżowaniu ul. Żeromskiego i Wojska Polskiego w Stargardzie
1654087708.jpg
W związku z pracami konserwacyjnymi sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Żeromskiego i Wojska Polskiego w Stargardzie firma ENSO informuje, iż w dniu 02.06.2022 r. (czwartek) zostanie wyłączona sygnalizacja świetlna na przedmiotowym skrzyżowaniu w godzinach od 9 do 13. W związku z powyższym, Wykonawca robót zwraca się z prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności.
więcej >>>