Szkoda komunikacyjna

Szkoda komunikacyjna
Uprzejmie informujemy, iż wszelkie roszczenia związane z uszkodzeniami pojazdów powstałymi wskutek złej nawierzchni jezdni dróg powiatowych należy zgłaszać na zamieszczonym poniżej formularzu.

Zgłoszenie należy przesłać do:

InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group
Tryb zgłoszenia szkody:
e-mail: szkody@interrisk.pl
Call center: 22 212 20 12

Poczta tradycyjna:
InterRisk TU S.A.,
Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa

Oraz do:

Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Bydgoska 13/15, 73-110 Stargard
e-mail: zdp@zdp.stargard.pl

  • druk zgłoszenia

Domniemuje się, że zgłoszenie szkody otrzymane przez Zarząd Dróg Powiatowych zostało przesłane również do InterRisk TU SA.

Postępowanie likwidacyjne zgłoszonej szkody prowadzone będzie przez InterRisk TU SA.

UWAGA: przed zgłoszeniem szkody prosimy o upewnienie się
pod nr tel. 91 577 52 19, czy nastąpiła ona na drodze powiatowej