Szkoda komunikacyjna

Uprzejmie informujemy, iż wszelkie roszczenia związane z uszkodzeniami pojazdów powstałymi wskutek złej nawierzchni jezdni dróg powiatowych należy zgłaszać na zamieszczonym poniżej formularzu.

Szkody powstałe przed 1.04.2024r należy przesłać do:

Celem zgłoszenia szkody wypełniony formularz należy przesłać do:

  1. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A Vienna Insurance Group

drogą elektroniczną (e-mail): szkody@interrisk.pl lub

pocztą tradycyjną: InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A Vienna Insurance Group

                                        Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa, tel. 22 212 20 12   

  1. Zarząd Dróg Powiatowych

        drogą elektroniczną (e-mail): zdp@zdp.stargard.pl  lub

        pocztą tradycyjną: Zarząd Dróg Powiatowych Bydgoska 13/15, 73-110 Stargard

 

Domniemuje się, że zgłoszenie szkody otrzymane przez Zarząd Dróg Powiatowych zostało przesłane również do InterRisk TU SA. Dla szkód powstałych przed 01.4.2024r.

Postępowanie likwidacyjne zgłoszonej szkody prowadzone będzie przez InterRisk TU SA.

 

   

Szkody powstałe po 1.04.2024r należy przesłać do:

1.Agro Ubezpieczenia – Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

drogą elektroniczną (e-mail): zgloszenie@agroubezpieczenia.pl lub

pocztą tradycyjną:  Agro Ubezpieczenia – Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnyc Rodziny Hiszpańskich 8,

02-685 Warszawa, tel. 48 370 48 48

 

2. Zarząd Dróg Powiatowych

        drogą elektroniczną (e-mail): zdp@zdp.stargard.pl  lub

        pocztą tradycyjną: Zarząd Dróg Powiatowych Bydgoska 13/15, 73-110 Stargard

 

 

Domniemuje się, że zgłoszenie szkody otrzymane przez Zarząd Dróg Powiatowych zostało przesłane również do Agro Ubezpieczenia – Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

Dla szkód powstałych przed 01.4.2024r. Postępowanie likwidacyjne zgłoszonej szkody prowadzone będzie przez Agro Ubezpieczenia – Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

  • druk zgłoszenia

 

UWAGA: przed zgłoszeniem szkody prosimy o upewnienie się
pod nr tel. 91 577 52 19, czy nastąpiła ona na drodze powiatowej