• UCHWAŁA NR XII/183/19 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem

 

1. Wykonanie robót w pasie drogowym

  • wniosek o zajęcie pasa drogowego

  • oświadczenie do wniosku o zajęcie pasa drogowego

  • zawiadomienie o wprowadzeniu organizacji ruchu

  • Zgłoszenie awaryjnego zajęcia pasa drogowego

 

2. Umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
  • Wniosek

3. Ustawienie w pasie drogowym reklamy

  • Wniosek

4. Ustawienie w pasie drogowym obiektu handlowego

  • Wniosek

5. Umieszczenie w pasie drogowym schodów

  • Wniosek

6. Zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności (stoisko handlowe, stanowisko parkingowe itp)

  • Wniosek