Zamówienia publiczne powyżej kwoty 130.000zł

Zamówienia publiczne powyżej kwoty 130.000zł2023-07-02T22:56:13+02:00
2311, 2023

Zawiadomienia o wyborze oferty na „Przebudowa ulicy Kochanowskiego wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Okrzei w Stargardzie”

23 listopada, 2023|

  Stargard, dnia 22.11.2023 r.   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY   Na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zmianami) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi

1011, 2023

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Przebudowa ulicy Kochanowskiego wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Okrzei w Stargardzie”

10 listopada, 2023|

Stargard, dnia 09.11.2023 r.   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT   w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Przebudowa ulicy Kochanowskiego wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Okrzei w Stargardzie”   ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2023/BZP 00430013/01 z dnia 05.10.2023r. Termin składania ofert – 09.11.2023 r. o godz. 10:00.

610, 2023

Postępowanie: ZDP.1/ZP.3310.5.2023 Przebudowa ulicy Kochanowskiego wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Okrzei w Stargardzie

6 października, 2023|

Szanowni Państwo, Powiat Stargardzki, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ul. Bydgoskiej 13/15, 73 – 110 Stargard, na podstawie art. 277, w związku z art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przedstawia informacje o przedmiocie zamówienia i warunkach postępowania o

410, 2023

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

4 października, 2023|

Stargard, dnia 04.10.2023 r.   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT   w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego w latach 2023-2024”   ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2023/BZP 00405322/01 w dniu 20.09.2023 r.   Termin składania ofert – 04.10.2023 r. o

2009, 2023

Postępowanie: ZDP.1/ZP.3310.6.2023 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego w latach 2023-2024

20 września, 2023|

Powiat Stargardzki, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ul. Bydgoskiej 13/15, 73 – 110 Stargard, zwany dalej „Zamawiającym”, na podstawie art. 277, w związku z art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przedstawia informacje o przedmiocie zamówienia i warunkach postępowania

707, 2022

Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne na dostawę ciągnika rolniczego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie.

7 lipca, 2022|

Powiat Stargardzki, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ul. Bydgoskiej 13/15, 73 – 110 Stargard, na podstawie art. 277, w związku z art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przedstawia informacje o przedmiocie zamówienia i warunkach postępowania o udzielenie zamówienia

707, 2022

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Dostawa ciągnika rolniczego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie”

7 lipca, 2022|

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Dostawa ciągnika rolniczego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie”     ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00148330/01 w dniu 06.05.2022 r.   Termin składania ofert – 18.05.2022 r. o godz. 10:00. Termin otwarcia ofert – 18.05.2022

707, 2022

Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne na Wykonanie aktualizacji dokumentacji na zadanie: „Przebudowa ul. Głównej w Stargardzie.”

7 lipca, 2022|

Powiat Stargardzki, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ul. Bydgoskiej 13/15, 73 – 110 Stargard, na podstawie art. 277, w związku z art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przedstawia informacje o przedmiocie zamówienia i warunkach postępowania o udzielenie zamówienia

707, 2022

Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pt. „Przebudowa ulicy Sadowej w Stargardzie”

7 lipca, 2022|

Szanowni Państwo, Powiat Stargardzki, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ul. Bydgoskiej 13/15, 73 – 110 Stargard, na podstawie art. 277, w związku z art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przedstawia informacje o przedmiocie zamówienia i warunkach postępowania o

707, 2022

Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pt. „Przebudowa ulicy Sadowej w Stargardzie”

7 lipca, 2022|

Szanowni Państwo, Powiat Stargardzki, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ul. Bydgoskiej 13/15, 73 – 110 Stargard, na podstawie art. 277, w związku z art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przedstawia informacje o przedmiocie zamówienia i warunkach postępowania o