Plan postępowań o udzielenie zamówień w roku 2024:

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień w roku 2023:

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień w roku 2022:

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień w roku 2021:

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień w roku 2020:

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień w roku 2019:

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień w roku 2018:

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień w roku 2017: