Fundusz Dróg Samorządowych
Przebudowa drogi powiatowej nr 1734Z
Przebudowa ulicy Stargardzkiej w Marianowie – etap II

 

• Dofinansowanie – 976.580.47 zł

• Całkowita wartość inwestycji – 1.954.341,74 zł

Celem oraz planowanym efektem przebudowy przedmiotowej drogi było wykonanie nowej nawierzchni drogi na długości: odcinek pierwszy 741 m i odcinek drugi 521 m, skorygowanie przebiegu jezdni, ujednolicenia szerokości jezdni do 6,0 m (dwa pasy ruchu po 3,0 m), przebudowa 4 skrzyżowań z drogami publicznymi, przełożenie nawierzchni na części chodników, wykonanie 2 nowych przejść dla pieszych i czterech przystanków komunikacyjnych z peronami oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego na całej długości odcinka.
 

Wykonano:

• nową nawierzchnię bitumiczną jezdni – 8908 m2
• przełożenie nawierzchni zjazdów (30% z nowej kostki betonowej) – 285 m2
• przełożenie nawierzchni chodników (30% z nowej kostki betonowej) – 697 m2
• przełożenie nawierzchni zatok autobusowych(30% z nowej kostki betonowej) – 202 m2
• nowe chodniki i perony z kostki betonowej – 183 m2
• oznakowanie poziome grubowarstwowe – 301 m2
• znaki drogowe – 38 szt
•przebudowa wpustów deszczowych – 10 szt

 


 

Przebudowa drogi nr 1735Z Wiechowo – Sulino – Słodkowo – Suchań ul. Polna.


Przebudowa odcinka od Słodkowa do Suchania

• Dofinansowanie – 2.380.773.99 zł

• Całkowita wartość inwestycji – 3.032.467,82 zł

Celem oraz planowanym efektem przedmiotowego odcinka drogi było zwiększenie jej nośności, skorygowanie przebiegu jezdni, ujednolicenia szerokości jezdni do 6,0 m (dwa pasy ruchu po 3,0 m), przebudowa zjazdów do przyległych posesji, wykonanie nowych chodników oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego na całej długości odcinka.

Wykonano:
• nową jezdnię bitumiczną – 7349 m2
• nową podbudowa drogi – 8761 m2
• zjazdy z kostki betonowej – 494 m2
• chodniki z kostki betonowej – 303 m2
• bariery ochronne stalowe – 426 m
• oznakowanie poziome grubowarstwowe – 487 m2
• znaki drogowe – 24 szt
• kanalizację deszczową – 128 m
• wpusty deszczowe – 4 szt