Zapytanie na zadanie
„Wykonanie nasadzeń 170 szt. młodych drzew w pasie drogowym dróg powiatowych
na terenie powiatu stargardzkiego.”
znajduje się:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/591795

2022-03-28

 


 

Zapytanie na zadanie
„Wycinka drzew na terenie powiatu stargardzkiego w 2022 roku”
znajduje się:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/562286

2022-01-27

 


Zapytanie na zadanie
„Budowa chodnika w Klępinie”
znajduje się:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/518703

2021-10-07

 


 

Zapytanie na zadanie
„Wykonanie ścinki poboczy dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego”
znajduje się:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/517779

2021-10-07

 


 

Zapytanie na zadanie
„Dostawa posypywarki ciągnionej dla Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie”
znajduje się:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/517817

2021-10-07


Zapytanie na zadanie
„Pielęgnacja drzew na terenie powiatu stargardzkiego w 2021 roku”
znajduje się:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/475668

2021-06-29

 


Zapytanie na zadanie  „Wycinka krzewów w pasie drogowym dróg powiatowych
na terenie powiatu stargardzkiego w 2021 roku”

znajduje się:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/470634

2021-06-02

 


 

Zapytanie na zadanie
„Naprawa nawierzchni jezdni dróg powiatowych na terenie miasta Stargard”
znajduje się:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/463824

2021-06-02

 


Zapytanie na „Dwukrotne koszenie poboczy na terenie powiatu stargardzkiego w 2021 roku” znajduje się :
https://platformazakupowa.pl/transakcja/451470

2021-04-28

 


 

Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15
zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na:


„Wykonanie nasadzeń 200 szt. młodych drzew w pasie drogowym
dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego

 • zapytanie ofertowe
2021-03-24

 • protokół z wyboru oferty
2021-03-30

Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15
zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na:


„Utrzymanie
 zieleni w Stargardzie w 2021 roku

 • zapytanie ofertowe
2021-03-23

 • protokół z wyboru oferty
2021-03-31
 

Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15
zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na:


„Pielęgnacja
 drzew na terenie powiatu stargardzkiego w 2021 roku

 • zapytanie ofertowe Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15
 • specyfikacja
 • umowa
 • oferta cenowa
2021-01-18

 • protokół z wyboru oferty
2021-01-27

Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15
zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na:

Wycinka drzew na terenie powiatu stargardzkiego w 2021 roku

 • zapytanie ofertowe
 • specyfikacja
 • umowa
 • oferta cenowa
2021-01-18

 • protokół z wyboru oferty
2021-01-27

Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15
zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na:

Zbieranie i wywóz do utylizacji padłych zwierząt z pasów drogowych
dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego w 2021 r.


 • zapytanie ofertowe
 • Specyfikacja
 • umowa
 • oferta cenowa
 • oferta cenowa wersja edytowalna
2021-01-19

 • protokół z wyboru oferty
2021-01-25