AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI2023-07-02T21:20:09+02:00
512, 2023

Informacja: 3 961 919 zł na przebudowę ul. Sadowej w Stargardzie

5 grudnia, 2023|Aktualności|

30 listopada Starosta Iwona Wiśniewska wraz z Członkiem Zarządu Ireną Agatą Łucką oraz Skarbnikiem Mirosławą Makarską - Banaszak uczestniczyły w uroczystym przekazaniu umów na dofinansowanie inwestycji drogowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2024 rok. Całkowity koszt inwestycji to 7 923 838, 56 zł, udział finansowy Gminy Miasta Stargard 3 565 727, 35 zł, Powiatu 396 191, 93 zł.

2311, 2023

Zawiadomienia o wyborze oferty na „Przebudowa ulicy Kochanowskiego wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Okrzei w Stargardzie”

23 listopada, 2023|Aktualności, Zamówienia publiczne powyżej kwoty 130.000zł|

  Stargard, dnia 22.11.2023 r.   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY   Na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zmianami) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne prowadzonego w trybie zamówienia podstawowego z możliwością negocjacji na podstawie

1011, 2023

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Przebudowa ulicy Kochanowskiego wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Okrzei w Stargardzie”

10 listopada, 2023|Aktualności, Zamówienia publiczne powyżej kwoty 130.000zł|

Stargard, dnia 09.11.2023 r.   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT   w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Przebudowa ulicy Kochanowskiego wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Okrzei w Stargardzie”   ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2023/BZP 00430013/01 z dnia 05.10.2023r. Termin składania ofert – 09.11.2023 r. o godz. 10:00. Termin otwarcia ofert – 09.11.2023 r. o godz. 10:05. Kwota jaką

1011, 2023

KOMUNIKAT – zamknięcie przejazdu pod wiaduktem w ciągu ul. Wyszyńskiego w Stargardzie

10 listopada, 2023|Aktualności|

W związku z remontem wiaduktów w Stargardzie, wykonawca robót firma TRAKCJA S.A. informuje, iż od dnia 20 listopada 2023 roku (poniedziałek) od godziny 04:00 planuje zamknięcie przejazdu pod wiaduktem w ciągu ul. Wyszyńskiego w Stargardzie. Zgodnie z zawiadomieniem złożonym przez Wykonawcę, przewidywane otwarcie wiaduktu planowane jest na dzień 30 września 2024 r.   Wykonawca robót informuje wszystkich użytkowników drogi, że na przedmiotowym

311, 2023

KOMUNIKAT – odtworzenie nawierzchni jezdni oraz chodnika na ul. Pierwszej Brygady w Stargardzie

3 listopada, 2023|Aktualności|

W związku z pracami związanymi z odtworzeniem nawierzchni jezdni oraz chodnika po usunięciu awarii sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1704Z ul. Pierwszej Brygady w Stargardzie, w dniach 7-10 listopada 2023 r. wystąpią utrudnienia w ruchu na przedmiotowym odcinku drogi. W związku z powyższym, Wykonawca robót zwraca się z prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności i dostosowanie się do oznakowania oraz sygnałów

3110, 2023

KOMUNIKAT:  ruch wahadłowy za miejscowością Kolin w stronę Dolic

31 października, 2023|Aktualności|

W związku z uszkodzeniem jezdni drogi powiatowej nr 1716Z za miejscowością Kolin w stronę Dolic - na przedmiotowym odcinku wprowadzono czasową organizację ruchu, gdzie sterowanie ruchem pojazdów odbywało się za pomocą sygnalizacji świetlnej, jednak w nocy 29 października skradziono dwa akumulatory oraz zniszczono instalacje elektryczną (tydzień wcześniej skradziono jeden akumulator) W związku z powyższym: odcinek jezdni wyłączony z ruchu skrócono do minimum

2510, 2023

KOMUNIKAT – awaria sieci ciepłowniczej na ul. Kochanowskiego w Stargardzie

25 października, 2023|Aktualności|

W związku z awarią sieci ciepłowniczej na ul. Kochanowskiego w Stargardzie, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Stargardzie informuje, iż w dniu 25.10.2023 r. (środa) wystąpią utrudnienia w ruchu na przedmiotowym odcinku drogi.   W związku z powyższym, Wykonawca robót zwraca się z prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności i dostosowanie się do oznakowania oraz sygnałów podawanych przez osoby kierujące ruchem.

1010, 2023

Otwarcie zmodernizowanych dróg. Drogi powiatowej numer 1740Z na odcinku Szadzko w kierunku Tarnowa oraz drogi powiatowej numer 1731Z na odcinku od przejazdu kolejowego do Barzkowic oraz drogi powiatowej numer 1732Z na odcinku Golina – Sulino.

10 października, 2023|Aktualności|

„To jest dobry dzień. Dobiegły końca dwie bardzo sprawnie zrealizowane inwestycje. Każdy zmodernizowany kilometr drogi – to poprawa jakości i przede wszystkim bezpieczeństwa podróży.” Tymi słowami Starosta Iwona Wiśniewska zwróciła się do zebranych gości na uroczystym otwarciu zmodernizowanych dróg drogi powiatowej numer 1740Z na odcinku Szadzko w kierunku Tarnowa oraz drogi powiatowej numer 1731Z na odcinku od przejazdu kolejowego do Barzkowic oraz

610, 2023

Postępowanie: ZDP.1/ZP.3310.5.2023 Przebudowa ulicy Kochanowskiego wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Okrzei w Stargardzie

6 października, 2023|Aktualności, Zamówienia publiczne powyżej kwoty 130.000zł|

Szanowni Państwo, Powiat Stargardzki, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ul. Bydgoskiej 13/15, 73 – 110 Stargard, na podstawie art. 277, w związku z art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przedstawia informacje o przedmiocie zamówienia i warunkach postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne na zadanie

410, 2023

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

4 października, 2023|Aktualności, Zamówienia publiczne powyżej kwoty 130.000zł|

Stargard, dnia 04.10.2023 r.   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT   w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego w latach 2023-2024”   ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2023/BZP 00405322/01 w dniu 20.09.2023 r.   Termin składania ofert – 04.10.2023 r. o godz. 10:00. Termin otwarcia ofert – 04.10.2023 r. o godz. 10:05.