Do pobrania
  • Wniosek o zatwierdzenie czasowej organizacji ruchu

  • Wniosek o zatwierdzenie stałej organizacji ruchu

  • Zawiadomienie o wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu

  • Zawiadomienie o wprowadzeniu stałej organizacji ruchu

  • Wniosek o wykorzystanie w sposób szczególny dróg publicznych powiatowych i gminnych

  • Zobowiązanie organizatora imprezy

 

Akty prawne
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem