Ogłoszenia

Zarząd  Dróg Powiatowych w Stargardzie ogłasza
III PRZETARG USTNY  na sprzedaż niżej wymienionego sprzętu:
1.Skrapiarka BS-1, rok produkcji 2000, cena wywoławcza 122,- zł
   Wadium w wysokości  100,- zł (sł.: sto  złotych)
2.Kosiarka bijakowa KBRP 160, rok produkcji  2010, cena wywoławcza 763,- zł
   Wadium w wysokości  100,- zł (sł.: sto  złotych)
Postąpienie  :   50 zł (sł.: pięćdziesiąt złotych)
Przetarg ustny odbędzie się w dniu 20.12.2021 o godzinie 10 ºº w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych
przy ul. Bydgoskiej 13/15 w Stargardzie , świetlica – I piętro.
Wpłaty wadium należy dokonać na konto Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie

nr  rachunku  bankowego 51 1020 4867 0000 1802 0007 9251

najpóźniej do godziny  9 ºº w dniu otwarcia przetargu.
Przed rozpoczęciem przetargu uczestnicy mają obowiązek złożyć na ręce komisji przetargowej następujące dokumenty:
a) oświadczenie (załącznik nr 3 do regulaminu), że uczestnik zapoznał się z regulaminem postępowania,            projektem umowy i  nie wnosi  do nich zastrzeżeń,
b) potwierdzenie płaty wadium.
Warunki udziału w przetargu ustnym określa reglanom dostępny w siedzibie ZDP ( pokój nr 18, I piętro) oraz na stronie internetowej pod adresem  www.zdpstargard.rii.pl. – do pobrania poniżej:

  • Ogłoszenie o przetargu
  • Regulamin przetargu
14.12.2021

Zarząd  Dróg Powiatowych w Stargardzie ogłasza
II PRZETARG USTNY  na sprzedaż niżej wymienionego sprzętu:
1.Ładowarka „Cyklop” rok produkcji 1999, cena wywoławcza 980,- zł
   Wadium w wysokości  100,- zł (sł.: sto  złotych)
2.Skrapiarka BS-1, rok produkcji 2000, cena wywoławcza 244,- zł
   Wadium w wysokości  100,- zł (sł.: sto  złotych)
3.Kosiarka bijakowa KBRP 160, rok produkcji  2010, cena wywoławcza 1.525,- zł
   Wadium w wysokości  100,- zł (sł.: sto  złotych)
4.Przyczepa posypywarki piasku  T 130, rok produkcji 2.010, cena wywoławcza 1.050,- zł
   Wadium w wysokości  100,- zł (sł.: sto  złotych)
Postąpienie  :   50 zł (sł.: pięćdziesiąt złotych)
Przetarg ustny odbędzie się w dniu 06.12.2021 o godzinie 10 ºº w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych
przy ul. Bydgoskiej 13/15 w Stargardzie , świetlica – I piętro.
Wpłaty wadium należy dokonać na konto Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie
nr  rachunku  bankowego 51 1020 4867 0000 1802 0007 9251
 najpóźniej do godziny  9 ºº w dniu otwarcia przetargu.
Przed rozpoczęciem przetargu uczestnicy mają obowiązek złożyć na ręce komisji przetargowej następujące dokumenty:
a) oświadczenie (załącznik nr 3 do regulaminu), że uczestnik zapoznał się z regulaminem postępowania,            projektem umowy i  nie wnosi  do nich zastrzeżeń,
b) potwierdzenie płaty wadium.
Warunki udziału w przetargu ustnym określa reglanom dostępny w siedzibie ZDP ( pokój nr 18, I piętro) oraz na stronie internetowej pod adresem  www.zdpstargard.rii.pl. – do pobrania poniżej:

  • Ogłoszenie o przetargu
  • Regulamin przetargu
29.11.2021

Zarząd  Dróg Powiatowych w Stargardzie ogłasza
I PRZETARG USTNY  na sprzedaż niżej wymienionego sprzętu:
1.Ładowarka „Cyklop” rok produkcji 1999, cena wywoławcza 1.960,- zł
   Wadium w wysokości  100,- zł (sł.: sto  złotych)
2.Skrapiarka BS-1, rok produkcji 2000, cena wywoławcza 488,- zł
   Wadium w wysokości  100,- zł (sł.: sto  złotych)
3.Kosiarka bijakowa KBRP 160, rok produkcji  2010, cena wywoławcza 3.050,- zł
   Wadium w wysokości  100,- zł (sł.: sto  złotych)
4.Przyczepa posypywarki piasku  T 130, rok produkcji 2.010, cena wywoławcza 2.100,- zł
   Wadium w wysokości  100,- zł (sł.: sto  złotych)
Postąpienie  :   50 zł (sł.: pięćdziesiąt złotych)
Przetarg ustny odbędzie się w dniu 26.11.2021 o godzinie 10 ºº w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych
przy ul. Bydgoskiej 13/15 w Stargardzie , świetlica – I piętro.
Wpłaty wadium należy dokonać na konto Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie
nr  rachunku  bankowego 51 1020 4867 0000 1802 0007 9251
 najpóźniej do godziny  9 ºº w dniu otwarcia przetargu.
Przed rozpoczęciem przetargu uczestnicy mają obowiązek złożyć na ręce komisji przetargowej następujące dokumenty:
a) oświadczenie (załącznik nr 3 do regulaminu), że uczestnik zapoznał się z regulaminem postępowania,            projektem umowy i  nie wnosi  do nich zastrzeżeń,
b) potwierdzenie płaty wadium.
Warunki udziału w przetargu ustnym określa reglanom dostępny w siedzibie ZDP ( pokój nr 18, I piętro) oraz na stronie internetowej pod adresem  www.zdpstargard.rii.pl. – do pobrania poniżej:
  • Ogłoszenie o przetargu
  • Regulamin przetargu
18.11.2021

Informacja o kanałach technologicznych

2017-05-31